Navigeringspuffblock i EpiServer

Navigeringspuffblocket ger dig möjlighet att lyfta fram innehåll utan att behöva ange en bild. Navigeringspuffar används för att länka till informationssidor, och ”vanliga” puffar (med bild) används för att lyfta fram och locka till läsning av redaktionellt material, som ofta innehåller bilder.

 1. Skapa ett navigeringspuffblock på önskad plats antingen på sidan eller i resursbiblioteket.
 2. Fyll i information:
  • Rubrik (obligatoriskt)
  • Sida/url (obligatoriskt)
  • Färgschema (obligatoriskt)
  • Text (valfritt)
  • Obs! Blocket måste innehålla 2-4 navigeringspuffar för att kunna publiceras.
 3. Dra in blocket på den eller de sidor där det ska visas.