Skapa kalender- och nyhetslista i tvåspalt

Du kan skapa en kalenderlista och en nyhetslista som ligger bredvid varandra i varsin spalt på sidan, genom att skapa dem i blocket Anpassad layout.

 

 1. Skapa ett block för Anpassad layout och namnge det.
 2. Ställ in layouten för blocket på tvåspalt.
 3. Fältet Innehåll. Tänk på att lista lika många kalenderevent som nyheter för att få en balans mellan listorna
  1. Klicka på skapa ett nytt block. Välj kalenderlista.
  2. Klicka på skapa ett nytt block. Välj generellt listblock, gör inställning att lista nyheter
 4. Publicera layoutblocket
 5. Dra layoutblocket till den blockyta där listorna ska visas och publicera sidan.
  Längst nere på sidan är rekommendationen för detta typ av innehåll, eftersom höjden på blocket kan variera