Skapa kalender- och nyhetslista i tvåspalt

Du kan skapa en kalenderlista och en nyhetslista som ligger bredvid varandra i varsin spalt på sidan, genom att skapa dem i blocket Anpassad layout

 

  1. Skapa ett block för Anpassad layout och namnge det.
  2. Ställ in layouten för blocket på tvåspalt.
  3. Skapa ett kalenderblock
  4. Skapa ett generellt listblock som listar nyheter
    Tänk på att lista lika många kalenderevent som nyheter för att få en balans mellan listorna
  5. Publicera layoutblocket
  6. Dra layoutblocket till den blockyta där listorna ska visas och publicera sidan.
    Längst nere på sidan är rekommendationen för detta typ av innehåll, eftersom höjden på blocket kan variera