Inlägg av Marika Lundqvist

Utsökning från DiVA

I den här manualen går vi igenom hur du gör utsökningar i DiVA. Du kan göra utsökningar utifrån författare, organisation, ämne med mera. Utsökningarna kan tas ut och användas på olika sätt, exempelvis för utformning av publikationslistor på Umeå universitets webbplats sammanställningar och bearbetningar i Excel referenslistor som kan användas vid ansökningar för forskningsmedel import […]