Automatiskt puffblock i Episerver

Det automatiska puffblocket skapar en lista av puffar till sidor beroende på hur du ställer in filtreringen. Obs! Detta block plockar enbart upp puffar som har en bild.

 1. Skapa ett Automatiskt puffblock och ge det ett namn.
 2. Välj hur många puffar som blocket ska visa. Blockets layout anpassas efter hur många puffar du väljer att visa.
 3. Skriv en rubrik för blocket.
  Sammanfattningen kan du lämna tom och ska bara användas i undantagsfall.
 4. Välj den sidtyp du vill att blocket ska plocka upp och visa puffar till. Blocket kan antingen visa upp puffar till sidor av sidtypen Nyheter och/eller av sidtypen Porträtt/reportage. Vill du att blocket ska visa upp puffar från båda sidtyperna väljer du båda (Inkludera nyheter + Inkludera porträtt och reportage).
 5. Ställ in filtreringen.
  Filtreringen fungerar så att ju fler filter du använder, desto färre sidor får du i listan med (läs mer om taggning här):

  1. Organisation – om du vill puffa för sidor taggade med en viss institution eller enhet.
  2. Personal – om du vill puffa för sidor taggade med en viss person.
  3. Nyckelord – om du vill puffa för sidor med en viss nyckelordstagg.
  4. Forskningsområde – om du vill puffa för sidor taggade med ett visst forskningsämne.
 6. Publicera blocket.
 7. Lägg till blocket på den sida där du vill att puffarna ska visas.
 8. Publicera sidan.