Automatiskt puffblock i Episerver

Det automatiska puffblocket skapar puffar till sidor av sidtypen Nyheter och/eller av sidtypen Porträtt/reportage.

Blocket plockar enbart upp puffar som har en bild.

 1. Skapa ett Automatiskt puffblock och ge det ett namn.
 2. Välj hur många puffar blocket ska visa. Blockets layout anpassas efter hur många puffar du väljer att visa.
 3. Skriv en rubrik för blocket.
  Sammanfattningen kan du lämna tom. Den används bara i undantagsfall.
 4. Välj den sidtyp du vill att blocket ska plocka upp och visa puffar för. Blocket kan antingen visa upp puffar till sidor av sidtypen Nyheter och/eller av sidtypen Porträtt/reportage. Vill du att blocket ska visa upp puffar från båda sidtyperna väljer du både Inkludera nyheter och Inkludera porträtt och reportage.
 5. Ställ in filtreringen. Ju fler filtreringar du använder, desto smalare och begränsad blir utsökningen, vilket ger färre puffar.
  1. Organisation – om du vill puffa för sidor taggade med en viss institution eller enhet.
  2. Personal – om du vill puffa för sidor taggade med en viss person.
  3. Nyckelord – om du vill puffa för sidor med en viss nyckelordstagg.
  4. Forskningsområde – om du vill puffa för sidor taggade med ett visst forskningsämne.
 6. Publicera blocket.
 7. Lägg till blocket på den sida där du vill att puffarna ska visas.
 8. Publicera sidan.