Avpublicera och återpublicera i Episerver

Avpublicera

 1. Klicka på struktursymbolen i det övre vänstra hörnet.

  Nåla fast navigeringsfönstret.
 2. Gå in på sidan i sidstrukturträdet.
 3. Välj knappen Verktyg, som du hittar till i övre delen av sidan, till höger.
 4. Välj Hantera utgångsdatum och arkivering.
 5. Välj ett datum och tidpunkt i dropdownmenyn, eller Nu för omedelbar avpublicering.
 6. Klicka på Spara.

I trädstrukturen syns då en röd klocksymbol som visar att sidan är avpublicerad.

Återpublicera

 1. Klicka på struktursymbolen i det övre vänstra hörnet. Nåla fast navigeringsfönstret.
 2. Gå in på sidan.
 3. Välj knappen Verktyg, som du hittar till höger på sidan.
 4. Välj Hantera utgångsdatum och arkivering.
 5. Klicka på Ta bort utgångsdatumet och sedan på Spara.