Bjuda in medlem till ett team eller en kanal i Teams

Denna manual beskriver hur du bjuder in medlemmar till ett team, både interna och externa personer. Samt hur du som extern ansluter till ett team du blivit inbjuden till från en extern miljö. Observera att det går att bjuda in interna och externa medlemmar samtidigt. 

Bjuda in en intern medlem

  1. Gå till teamet som medlemmen ska bjudas in till.
  2. Välj de tre prickarna till höger om teamets namn > Lägg till medlem.
  3. Sök och välj personens namn i listan och klicka sedan på lägg till. Vill du lägga till fler medlemmar samtidigt går det utmärkt genom att söka på nytt. 
  4. När du valt vilka personer du vill lägga till tar du ställning till vilken behörighet den nya medlemmen ska få: Medlem eller ägare.
Tänk på att alla studenter också finns i vårt system. För att vara säker på att du bjuder in rätt person ange Umu-id eller e-postadress.

Bjuda in en extern medlem

För att bjuda in en extern medlem finns två alternativ, alternativ 1 är att föredra.  

Alternativ 1:

  1. Klicka på de tre prickarna till höger om teamets namn. 
  2. Välj ”Lägg till medlem” > skriv in personens e-postadress i rutan och välj lägg till. Personen får per automatik behörigheten ”Gäst”. Detta går inte att ändra. 

Alternativ 2:

  1.  Klicka på de tre prickarna till höger om teamets namn.
  2. Välj ”Hämta länk till teamet” > Kopiera > Skicka till berörd person.

Läs mer om de olika behörigheterna

Bjuda in intern medlem

Ansluta som extern

Om du som extern blir inbjuden till ett team i Umu-miljö är det enklast att öppna ett inkognitofönster och öppna inbjudningslänken därifrån, detta för att undvika konflikter om du redan arbetar med Teams i din organisation.

När du ombes att logga in kan du göra det med din Umu-mejladress eller ditt Umu-id (umu-id@ad.umu.se).

Du kommer inte att se teamet bland dina andra team i din organisations-miljö. Du kommer att hitta teamet i din profil uppe i högra hörnet i Teams, och måste då logga in mot Umu:s miljö.
Bild som visar hur du ser fler organisationer i teams