Skapa ett team i Teams

 1. Öppna Teams. Du hittar Teams som en app i din dator alternativt genom att logga in i Microsoft 365 i din webbläsare. Du loggar in med ditt Umu-id. 
  Logga in i Microsoft 365
 2. I menyn till vänster väljer du fliken ”Team” > Klicka på ”plusset” högst upp bredvid ”Team” > Skapa team. 
  Bild som visar var du skapar ett nytt team
 3. Det finns fyra olika typer av team. Här väljer du alternativet ”Annat”.
  Mer om de olika teamtyperna
  Bild som visar vilken mall du ska använda när du skapar ett Team
  Observera! Som student få du endast alternativet Basic-team, välj det.
 4. Nu får du upp en ruta, klicka på Använd den här mallen.
  Bild som visar hur du skapar ett Team
 5. Nu ska du välja din teamtyp, du kan välja mellan ett Privat eller ett Offentligt team. Observera att i ett privat team bjuder du in de personer som ska vara med och arbeta i teamet. I ett offentligt team kan alla inom Umeå universitet ansluta till teamet för att ta del av dokument och konversationer. Detta innebär att alla anknutna, anställda och studenter kan ansluta till offentliga team utan inbjudan. Teamet kommer att vara navet i ert samarbete. I varje team kan ni sedan skapa kanaler för mer detaljerat arbete.
  Bild som visar hur du väljer att skapa ett privat eller offentligt team
 6.  Nu är det dags att ge teamet ett namn och en beskrivning (detta går att ändra i efterhand). Klicka sedan på Skapa.
  Namnge ditt team

 7. Sista steget när du skapar ditt team är att bjuda in medlemmar. I rutan skriver du in namnet på de personer inom din organisation du vill bjuda in och väljer ”ägg till”. Du kan därefter välja vilken behörighet de olika medlemmarna ska ha. Ägare eller privat.
  Mer om behörigheter
  Vill du bjuda in en extern medlem skriver du istället in personens e-postadress. De får då ett meddelande om att du bjudit in dem och kan delta som gäst.
 8. Teamet är nu skapat och redo för ert kommande arbete.