Ställa in eduroam på Ubuntu (Manuellt)

Den här guiden visar hur du ansluter till det trådlösa nätverket eduroam på en Ubuntu. Denna konfiguration behöver du bara göra en gång.

Så här installerar du certifikatet för eduroam

1. Gå till https://www.eduroam.umu.se och logga in med ditt Umu-id vid behov.
Om du inte redan har internetanslutning behöver du ansluta till UmU-Wlan innan (inloggning via webbläsare krävs).

2. Klicka på Skapa certifikat.

3. Kopiera lösenordet i rutan och klicka på Ladda ner personligt certifikat och Ladda ner root-certifikat.

4. Gå till Downloads. Där hittar du de nerladdade filerna. Döp om det personliga certifikatet umu-id.pfx så att det slutar på .p12.

Ställ in din Ubuntu att använda certfikat

1. Gå till menyn och välj eduroam via Select Network .

2. Ställ in trådlösa inställningar

 • Wi-Fi security WPA & WPA2 Enterprise
 • Authentication TLS
 • Identity Umu-id@ad.umu.se
 • CA-certifikat UMU-CAROOT-CA2.cer som ligger i Download
 • User certifikat Umu-id.p12 som ligger i Download
 • User private key Umu-id.p12 (sätts automatiskt)
 • User key password Skriv in lösenordet som kopierades ovan
 • Klicka på Connect.

Ställa in eduroam för Mac (Manuellt)

Guiden nedanför innehåller femton steg som visar hur man manuellt installerar certifikaten
som behövs för att ansluta till det trådlösa nätverket eduroam med MacOS.

TIPS: En instruktionsvideo för hur man installerar certifikaten manuellt med anledning av att den automatiska metoden inte fungerar på macOS Big Sur finns att se på UMU Play.

Tänk också på att använda nätverket UmU wlan när du följer denna manual.

1. Logga in med ditt UmU-ID på https://www.eduroam.umu.se, klicka på Skapa certifikat.

2. Skriv in en kommentar för certifikaten och klicka på Skapa certifikat.

3. Kopiera lösenordet och klicka på Ladda ner personligt certifikat & Ladda ner root-certifikat.

4. Gå till nedladdade filer i webbläsaren och dubbelklicka på UMU-CAROOT-CA2.cer.p12

5. Välj System och klicka på Lägg till.

6. Skriv in lösenordet för datorn och klicka på Ändra nyckelring.

7. Gå tillbaka till nedladdade filer i webbläsaren och dubbelklicka på *DittUmUid*.pfx

8. Välj Inloggning och klicka på Lägg till.

9. Kopiera in lösenordet från punkt 3 och klicka på OK.

12. Öppna Nätverksinställningar… som du hittar uppe i högra hörnet under.

13. Välj eduroam i dropdown-menyn under Nätverksnamn.

14. Ändra Läge till EAP-TLS och Identitet till *DittUmUid*@ad.umu.se, klicka på Anslut.

15. Om du får upp denna fråga, skriv in lösenordet för datorn och klicka på Tillåt alltid.

16. Du ska nu vara ansluten till eduroam.

 

Ställa in eduroam för iPhone/iPad (Manuellt)

För att ställa in eduroam på din iPhone eller iPad manuellt behöver du göra två saker:

 • Installera certifikat
 • Ställa in din telefon att använda certifikatet

Så här installerar du certifikatet för eduroam

1. Öppna en webbläsare på din iPhone eller iPad och gå till https://www.eduroam.umu.se.

2. Logga in med ditt Umu-id och lösenord.

3. Klicka på Skapa certifikat.

4. Skriv in en kommentar för certifikaten och klicka på Skapa certifikat.

  

5. Markera och kopiera ditt lösenord för det personliga certifikatet, du behöver det senare.
Klicka sedan på Ladda ner personligt certifikat.

6. Klicka på Tillåt. Information kommer upp – Profil hämtad.

7. Gå till Inställningar så hittar du Profil hämtad. Klicka på den.

8. Klicka på Installera.

9. Klistra in lösenordet som du kopierade tidigare och klicka Nästa.

9. När du får upp meddelandet Profil installerad klickar du på Klar i övre högra hörnet.

10. Gå tillbaka till webbläsaren och klicka på Ladda ner root-certifikat.

11. Klicka på Tillåt. Information kommer upp – Profil hämtad.

12. Gå till Inställningar så hittar du Profil hämtad. Klicka på den.

13. Klicka på Installera, Installera och sedan på Klar i övre högra hörnet

Nu är certifikaten installerade.

Ställ in din iPhone eller iPad att använda certfikat

1. Gå till Inställningar på din iPhone eller iPad och klicka på Wi-Fi.

2. Klicka på det trådlösa nätverket eduroam.

3. Ändra Läge till EAP-TLS, klicka på Identitet och välj den identitet
som ser ut som bilden nedan (men med ditt Umu-id).

5. OBS! Skriv inte in ett användarnamn. Klicka på Anslut i övre högra hörnet.

6. Klicka på Lita på i övre högra hörnet.

7. Klart. Nu kan du börja använda eduroam.

Ställa in eduroam för Windows 10 (Manuellt)

Guiden nedanför innehåller elva steg som visar hur man manuellt installerar certifikaten
som behövs för att ansluta till det trådlösa nätverket eduroam med Windows 10.

Så här installerar du certifikatet för eduroam

1. Logga in med ditt UmU-ID på https://www.eduroam.umu.se, klicka på Skapa certifikat.

2. Skriv en kommentar och klicka på Skapa certifikat.

3. Kopiera lösenordet och ladda ner filerna det personliga certifikatet och root-certifikatet.

4. Navigera dig till de nerladdade filerna och öppna UMU-CAROOT-CA2.cer.

5. Välj Lokal dator och klicka på Nästa.

6. Välj Placera alla.. och klicka på Bläddra.., välj Betrodda rotcert.. och klicka på OK.
Rutan stängs och klicka Nästa.

7. Välj Ja för att installera certifikatet.

8. Öppna ditt personliga certifikat som slutar på pfx.

9. Välj Aktuell användare och klicka på Nästa.

 

 

10. Navigera dig genom att trycka Nästa tills du blir tillfrågad ett lösenord, kopiera in lösenordet från steg 3 och klicka Nästa

 

11. Klicka Nästa och sedan Slutför.

 

Ställ in din Windows 10 att använda certfikat

Sök efter tillgängliga nätverk och välj eduroam, klicka på Anslut med ett certifikat.

Du ska nu vara ansluten, ifall det inte fungerar första gången
prova då att slå på/av flygplansläge och anslut igen.

Ställa in eduroam för Android (Manuellt)

Instruktionen nedan kanske inte stämmer med just din telefon och det beror på att tillverkarna har egna versioner av Android.
Den här guiden utgår ifrån att du laddar ner certifikaten med telefonen.

Så här installerar du certifikatet för eduroam

1. Gå till https://www.eduroam.umu.se och logga in med ditt UmU-ID vid behov.

 

2. Klicka på Skapa certifikat.

3. Kopiera lösenordet i rutan och klicka på Ladda ner personligt certifikat.

4. Ditt personliga certifikat kräver ett lösenord, klistra in det du kopierade i steg 3.

5. Byt från VPN till Wi-Fi under Användning av användaruppgifter.

6. När certifikaten är installerade så hamnar du tillbaka på sidan för nerladdning, välj då Ladda ner root-certifikat.

7. Du kommer då få upp en ruta för installation, klicka på Avbryt.

8. Gå till Wi-Fi inställningar via inställningar, klicka på Mer och Avancerade Wi-Fi-inställningar.

9. Välj installera certifikat.

 

10. Klicka på UMU-CAROOT-CA2, ange din PIN-kod för installation.


OBS HOPPA TILL STEG 11 OM DU LYCKATS INSTALLERA ENLIGT OVAN!

På vissa modeller behöver man installera filen från Internal Storage, klicka på de tre strecken uppe till vänster och navigera dig till din telefon eller internal storage, välj mappen Download och sedan UMU-CAROOT-CA2 se nedan.11. Ändra Certifkatnamnet till något lämpligt, och välj Wi-Fi, klicka sedan OK.

12. Gå tillbaka till Wi-Fi inställningar, anslut till eduroam och ändra de fyra markerade rutorna i bilden.
Under identitet anger du ditt *UmU-id*@ad.umu.se .

13. Du ska nu vara ansluten, ifall du inte blir ansluten direkt, testa att slå av och sedan på Wi-Fi en gång.

 

Ställa in eduroam på Chromebook (Manuellt)

Den här guiden visar hur du ansluter till det trådlösa nätverket eduroam på en Chromebook. Denna konfiguration behöver du bara göra en gång.

Så här installerar du certifikatet för eduroam

1. Gå till https://www.eduroam.umu.se och logga in med ditt Umu-id vid behov.
Om du inte redan har internetanslutning behöver du ansluta till UmU-Wlan innan (inloggning via webbläsare krävs).

2. Klicka på Skapa certifikat.

3. Kopiera lösenordet i rutan och klicka på Ladda ner personligt certifikat och Ladda ner root-certifikat.

4. Vid nerladdning av root-certifikatet (UMU-CAROOT-CA) behöver man inte kryssa i rutorna.

5. I Chromes adressfält, skriv chrome://settings/certificates, välj fliken Auktoriteter. Klicka på Importera

6. Gå till Nedladdade filer, importera filen UMU-CAROOT-CA2. Observera att du kan behöva välja att visa Alla filer för att filen ska visas.

7. Gå till Dina certifikat, välj Importera och bind till enhet ditt ”Umu-id” certifikat, här kommer du bli tillfrågad lösenordet som du skrev ner/kopierade från punkt 3.

Ställ in din Chromebook att använda certfikat

1. Öppna Chrome igen och gå till chrome://settings. Under sektionen Nätverk expandera Lägg till anslutning och välj Lägg till Wi-Fi.

2. Ställ in trådlösa inställningar

 • SSID eduroam
 • Välj TLS eller EAP-TLS som EAP method  (versionsberoende)
 • Välj none som Phase 2 authentication (om det är tillgängligt)
 • Server CA-certifikat UMU-CAROOT-CA
 • Användarcertifikat UMU-CA0003-CA
 • Identitet Umu-id i (ex. “abcd0001@ad.umu.se”)
 • Bocka för Spara identitet och lösenord
 • Klicka på Anslut

Ställa in eduroam för iPhone/iPad (Umu wifi)

I guiden nedan visas hur du använder Ciscos program för att ansluta dig till eduroam på Campus.
Notera att du måste sitta på Umeå universitets Campus och ha tillgång till Umu wifi för att kunna genomföra guiden. 

Den förenklade installationen av eduroam går inte att utföra i NUS lokaler. Installation via det manuella sättet går bra att göra på NUS.

OBS! Om denna metod inte fungerar använd den manuella metoden istället.

1. Gå in i Inställningar -> Wi-Fi och välj Umu wifi.

 

2. Starta Safari och surfa på http://www.eduroam.umu.se så ska du komma till inloggning.

3. Skriv in ditt Umu-id med lösenord och klicka på Logga in.

4. Kontrollera att rätt system har valts. Klicka på Start för att gå vidare.

 

5. Skriv in namn på enheten, ex iPhone, och klicka på Continue.

 

6. Klicka på figuren i det blå fältet, Launch Apple Profile and Certificate Installer Now.

 

7. Tillåt hämtning av konfigurationsfil. Detta kommer upp 2 ggr.

 

8. Gå till Inställningar -> Profil hämtad.

 

9. Nu ska du installera Profilen. Klicka på Installera. Detta kommer upp 2 ggr.

 

10. När det är färdigt klickar du på Klart.

 

11. Gå till Inställningar -> Wi-Fi och klickar på (i) längst till höger.

12. Klicka på texten Glöm det här nätverket.

13. Gå tillbaka och du ansluts till eduroam. Klart.

Ställa in eduroam för Mac (Umu wifi)

I guiden nedan visas hur du använder Ciscos program för att ansluta dig till Eduroam på campus.
Notera att du måste sitta på Umeå universitets campus och ha tillgång till Umu wifi för att kunna genomföra guiden.

Den förenklade installationen av eduroam går inte att utföra i NUS lokaler. Installation via det manuella sättet går bra att göra på NUS.

OBS! Denna metod fungerar inte om du kör macOS 11/Big Sur, använd den manuella metoden istället.

1. Gå in menyn Wi-Fi och välj Umu wifi

2. Starta webbläsare och surfa på http://www.eduroam.umu.se/
3. Skriv in Umu-id med lösenord och klicka på Logga in.
4. Kontrollera att rätt system har valts under Select your Device. Klicka på Start för att gå vidare.

5. Skriv in namn på enheten typ ”MacBook”. Klicka på Continue.

6. En fil laddas ner, SPW.tar, i mappen Hämtade filer.

7. Dubbelklicka på SRW.tar så packas den upp och till cisco_network_setup_assistant.dmg.

8. Dubbelklicka på cisco_network_setup_assistant.dmg och du ser programmet Cisco Network Setup Assistant.

9. DubbelklickaCisco Network Setup Assistant så startar installationsprogrammet.

10. Klicka på Start. Under installationen måste du godkänna ändringar.

11. När alla certifikaten är installerade klickar du på Exit.

12. Wi-Fi har nu automatiskt gått över till eduroam.

13. Gå in i Inställningar – Nätverk – Wi-Fi – Avancerat.
Ta bort Umu wlan och Umu wifi om de finns där annars kan datorn kopplas upp med dem innan eduroam har kopplats upp.

I Inställningar finns en ny figur, Profiler, inlagt.

Ställa in eduroam för Windows 10 (Umu wifi)

I guiden nedan visas hur du använder Ciscos program för att ansluta dig till eduroam på campus.
Notera att du måste sitta på Umeå universitets campus och ha tillgång till Umu wifi för att kunna genomföra guiden.

Den förenklade installationen av eduroam går inte att utföra i NUS lokaler. Installation via det manuella sättet går bra att göra på NUS.

1. Gå till trådlösa nät och anslut till Umu wifi.

2. Ange ditt Umu-ID (umu-id@ad.umu.se) och lösenord, klicka på Logga in.
Ifall du inte blir efterfrågad att logga in, starta din webbläsare och öppna http://www.eduroam.umu.se/ så omdirigeras du till rätt sida.

3. Kontrollera att rätt system har valts. Klicka på Start för att gå vidare.

4. Ange uppgifter om din dator och klicka på Continue.

5. Ciscos installationsprogram tankas ner, välj att köra den genom att klicka på Kör (bilden är för Microsoft Edge).
Svara Ja ifall det kommer upp några frågor.

6. Klicka på Start.

7. Klicka på Ja.

8. När du ser bilden nedan så ska datorn vara ansluten till eduroam.
Om datorn inte anslutit automatiskt gå tillbaka till trådlösa nät och välj att ansluta till eduroam.
Om det finns fler certifikat att välja mellan så är det umu-id@ad.umu.se.

Ställa in eduroam för Android (Umu wifi)

I guiden nedan visas hur du använder Ciscos app för att ansluta dig till eduroam på campus.
Notera att du måste sitta på Umeå universitets campus och ha tillgång till Umu wifi för att kunna genomföra guiden.

Den förenklade installationen av eduroam går inte att utföra i NUS lokaler. Installation via det manuella sättet går bra att göra på NUS.

OBS! Om denna metod inte fungerar använd den manuella metoden istället.

1. Börja med att installera Cisco Network Setup Assistant från Play Store.

2. När installationen är klar, gå till Wi-Fi och anslut till Umu wifi.
Ifall du inte blir efterfrågad att logga in, starta din webbläsare och öppna http://www.eduroam.umu.se/ så omdirigeras du till rätt sida. Skriv in ditt Umu-id med lösenord och klicka på Logga in.

3. Kontrollera att rätt system har valts. Klicka på Start för att gå vidare.

4. Ange uppgifter om din telefon och klicka på Continue.
När du ser länken till play store, klicka på Get Cisco Network Setup Assistant.
Starta sedan appen Cisco Network Setup Assistant som installerades i steg 1.

 

5. När appen startat, Välj Start och Proceed.

 

6. Välj Wi-Fi som val för certifikatet, klicka på OK.
Ange upplåsningspinkoden för telefonen ifall du blir tillfrågad.

 

7. Gör samma val för andra certifikatet, Wi-Fi och sedan OK.

8. Om du har Android 10 så kommer detta upp.

9. När du ser denna bild ska du nu vara ansluten till eduroam.
Du kan kontrollera att anslutningen lyckades under Wi-Fi i systeminställningar.