Skapa gästkonto för wifi (Netlogon)

Som anställd kan du skapa tillfälliga gästkonton till det trådlösa nätverket genom att använda Administrationsverktyget.

 1. Gå till Administrationsverktyget.
 2. Klicka på Skapa gästkonto.
 3. Välj Åtkomsttyp: Publikt nät.
 4. Fyll i informationen i formuläret och klicka sedan på Skapa konto.

 

Ställa in eduroam på Ubuntu (Manuellt)

Den här guiden visar hur du ansluter till det trådlösa nätverket eduroam på en Ubuntu. Denna konfiguration behöver du bara göra en gång.

Så här installerar du certifikatet för eduroam

1. Gå till https://www.eduroam.umu.se och logga in med ditt Umu-id vid behov.
Om du inte redan har internetanslutning behöver du ansluta till UmU-Wlan innan (inloggning via webbläsare krävs).

2. Klicka på Skapa certifikat.

3. Kopiera lösenordet i rutan och klicka på Ladda ner personligt certifikat och Ladda ner root-certifikat.

4. Gå till Downloads. Där hittar du de nerladdade filerna. Döp om det personliga certifikatet umu-id.pfx så att det slutar på .p12.

Ställ in din Ubuntu att använda certfikat

1. Gå till menyn och välj eduroam via Select Network .

2. Ställ in trådlösa inställningar

 • Wi-Fi security WPA & WPA2 Enterprise
 • Authentication TLS
 • Identity Umu-id@ad.umu.se
 • CA-certifikat UMU-CAROOT-CA2.cer som ligger i Download
 • User certifikat Umu-id.p12 som ligger i Download
 • User private key Umu-id.p12 (sätts automatiskt)
 • User key password Skriv in lösenordet som kopierades ovan
 • Klicka på Connect.

Ställa in eduroam för Mac (Manuellt)

Guiden nedanför innehåller femton steg som visar hur man manuellt installerar certifikaten
som behövs för att ansluta till det trådlösa nätverket eduroam med MacOS.

TIPS: En instruktionsvideo för hur man installerar certifikaten manuellt med anledning av att den automatiska metoden inte fungerar på MacOS Big Sur finns att se på UMU Play.

Tänk också på att använda nätverket UmU wlan när du följer denna manual.

1. Logga in med ditt UmU-ID på https://www.eduroam.umu.se, klicka på Skapa certifikat.

2. Skriv in en kommentar för certifikaten och klicka på Skapa certifikat.

3. Kopiera lösenordet och klicka på Ladda ner personligt certifikat & Ladda ner root-certifikat.

4. Gå till nedladdade filer i webbläsaren och dubbelklicka på UMU-CAROOT-CA2.cer.p12

5. Välj System och klicka på Lägg till.

6. Skriv in lösenordet för datorn och klicka på Ändra nyckelring.

7. Gå tillbaka till nedladdade filer i webbläsaren och dubbelklicka på *DittUmUid*.pfx

8. Välj Inloggning och klicka på Lägg till.

9. Kopiera in lösenordet från punkt 3 och klicka på OK.

12. Öppna Nätverksinställningar… som du hittar uppe i högra hörnet under.

13. Välj eduroam i dropdown-menyn under Nätverksnamn.

14. Ändra Läge till EAP-TLS och Identitet till *DittUmUid*@ad.umu.se, klicka på Anslut.

15. Om du får upp denna fråga, skriv in lösenordet för datorn och klicka på Tillåt alltid.

16. Du ska nu vara ansluten till eduroam.

 

Ställa in eduroam för iPhone/iPad (Manuellt)

För att ställa in eduroam på din iPhone eller iPad manuellt behöver du göra två saker:

 • Installera certifikat
 • Ställa in din telefon att använda certifikatet

Så här installerar du certifikatet för eduroam

1. Öppna en webbläsare på din iPhone eller iPad och gå till https://www.eduroam.umu.se.

2. Logga in med ditt Umu-id och lösenord.

3. Klicka på Skapa certifikat.

4. Skriv in en kommentar för certifikaten och klicka på Skapa certifikat.

  

5. Markera och kopiera ditt lösenord för det personliga certifikatet, du behöver det senare.
Klicka sedan på Ladda ner personligt certifikat.

6. Klicka på Tillåt. Information kommer upp – Profil hämtad.

7. Gå till Inställningar så hittar du Profil hämtad. Klicka på den.

8. Klicka på Installera.

9. Klistra in lösenordet som du kopierade tidigare och klicka Nästa.

9. När du får upp meddelandet Profil installerad klickar du på Klar i övre högra hörnet.

10. Gå tillbaka till webbläsaren och klicka på Ladda ner root-certifikat.

11. Klicka på Tillåt. Information kommer upp – Profil hämtad.

12. Gå till Inställningar så hittar du Profil hämtad. Klicka på den.

13. Klicka på Installera, Installera och sedan på Klar i övre högra hörnet

Nu är certifikaten installerade.

Ställ in din iPhone eller iPad att använda certfikat

1. Gå till Inställningar på din iPhone eller iPad och klicka på Wi-Fi.

2. Klicka på det trådlösa nätverket eduroam.

3. Ändra Läge till EAP-TLS, klicka på Identitet och välj den identitet
som ser ut som bilden nedan (men med ditt Umu-id).

5. OBS! Skriv inte in ett användarnamn. Klicka på Anslut i övre högra hörnet.

6. Klicka på Lita på i övre högra hörnet.

7. Klart. Nu kan du börja använda eduroam.

Ställa in eduroam för Windows 10 (Manuellt)

Guiden nedanför innehåller elva steg som visar hur man manuellt installerar certifikaten
som behövs för att ansluta till det trådlösa nätverket eduroam med Windows 10.

Så här installerar du certifikatet för eduroam

1. Logga in med ditt UmU-ID på https://www.eduroam.umu.se, klicka på Skapa certifikat.

2. Skriv en kommentar och klicka på Skapa certifikat.

3. Kopiera lösenordet och ladda ner filerna det personliga certifikatet och root-certifikatet.

4. Navigera dig till de nerladdade filerna och öppna UMU-CAROOT-CA2.cer.

5. Välj Lokal dator och klicka på Nästa.

6. Välj Placera alla.. och klicka på Bläddra.., välj Betrodda rotcert.. och klicka på OK.
Rutan stängs och klicka Nästa.

7. Välj Ja för att installera certifikatet.

8. Öppna ditt personliga certifikat som slutar på pfx.

9. Välj Aktuell användare och klicka på Nästa.

 

 

10. Navigera dig genom att trycka Nästa tills du blir tillfrågad ett lösenord, kopiera in lösenordet från steg 3 och klicka Nästa

 

11. Klicka Nästa och sedan Slutför.

 

Ställ in din Windows 10 att använda certfikat

Sök efter tillgängliga nätverk och välj eduroam, klicka på Anslut med ett certifikat.

Du ska nu vara ansluten, ifall det inte fungerar första gången
prova då att slå på/av flygplansläge och anslut igen.

Ställa in eduroam för Android (Manuellt)

Instruktionen nedan kanske inte stämmer med just din telefon och det beror på att tillverkarna har egna versioner av Android.
Den här guiden utgår ifrån att du laddar ner certifikaten med telefonen.

Så här installerar du certifikatet för eduroam

1. Gå till https://www.eduroam.umu.se och logga in med ditt UmU-ID vid behov.

 

2. Klicka på Skapa certifikat.

3. Kopiera lösenordet i rutan och klicka på Ladda ner personligt certifikat.

4. Ditt personliga certifikat kräver ett lösenord, klistra in det du kopierade i steg 3.

5. Byt från VPN till Wi-Fi under Användning av användaruppgifter.

6. När certifikaten är installerade så hamnar du tillbaka på sidan för nerladdning, välj då Ladda ner root-certifikat.

7. Du kommer då få upp en ruta för installation, klicka på Avbryt.

8. Gå till Wi-Fi inställningar via inställningar, klicka på Mer och Avancerade Wi-Fi-inställningar.

9. Välj installera certifikat.

 

10. Klicka på UMU-CAROOT-CA2, ange din PIN-kod för installation.


OBS HOPPA TILL STEG 11 OM DU LYCKATS INSTALLERA ENLIGT OVAN!

På vissa modeller behöver man installera filen från Internal Storage, klicka på de tre strecken uppe till vänster och navigera dig till din telefon eller internal storage, välj mappen Download och sedan UMU-CAROOT-CA2 se nedan.11. Ändra Certifkatnamnet till något lämpligt, och välj Wi-Fi, klicka sedan OK.

12. Gå tillbaka till Wi-Fi inställningar, anslut till eduroam och ändra de markerade rutorna i bilden.
Under identitet anger du ditt *UmU-id*@ad.umu.se .

13. Du ska nu vara ansluten, ifall du inte blir ansluten direkt, testa att slå av och sedan på Wi-Fi en gång.

 

Surfa trådlöst med ditt gästkonto (Netlogon)

Denna guide vänder sig till dig som har fått tillgång till ett gästkonto för det trådlösa nätverket vid Umeå universitet. 

För att surfa trådlöst som gäst vid Umeå universitet gör du så här:

 1. Se till att Wi-Fi är igång på din dator, smartphone eller platta.
 2. Välj nätverket (SSID) UMU wlan.
 3. Starta webbläsare så kommer du till en inloggningssida. Om du ej får upp inloggningssidan besök följande länk: Netlogon.
 4. Klicka på Logga in. 

Observera att om du sätter din enhet i viloläge så blir du automatiskt utloggad. Kom också ihåg att stänga av proxy-inställningen om den är på.

Ställa in eduroam på Chromebook (Manuellt)

Den här guiden visar hur du ansluter till det trådlösa nätverket eduroam på en Chromebook. Denna konfiguration behöver du bara göra en gång.

Så här installerar du certifikatet för eduroam

1. Gå till https://www.eduroam.umu.se och logga in med ditt Umu-id vid behov.
Om du inte redan har internetanslutning behöver du ansluta till UmU-Wlan innan (inloggning via webbläsare krävs).

2. Klicka på Skapa certifikat.

3. Kopiera lösenordet i rutan och klicka på Ladda ner personligt certifikat och Ladda ner root-certifikat.

4. Vid nerladdning av root-certifikatet (UMU-CAROOT-CA) behöver man inte kryssa i rutorna.

5. I Chromes adressfält, skriv chrome://settings/certificates, välj fliken Auktoriteter. Klicka på Importera

6. Gå till Nedladdade filer, importera filen UMU-CAROOT-CA2. Observera att du kan behöva välja att visa Alla filer för att filen ska visas.

7. Gå till Dina certifikat, välj Importera och bind till enhet ditt ”Umu-id” certifikat, här kommer du bli tillfrågad lösenordet som du skrev ner/kopierade från punkt 3.

Ställ in din Chromebook att använda certfikat

1. Öppna Chrome igen och gå till chrome://settings. Under sektionen Nätverk expandera Lägg till anslutning och välj Lägg till Wi-Fi.

2. Ställ in trådlösa inställningar

 • SSID eduroam
 • Välj TLS eller EAP-TLS som EAP method  (versionsberoende)
 • Välj none som Phase 2 authentication (om det är tillgängligt)
 • Server CA-certifikat UMU-CAROOT-CA
 • Användarcertifikat UMU-CA0003-CA
 • Identitet Umu-id i (ex. “abcd0001@ad.umu.se”)
 • Bocka för Spara identitet och lösenord
 • Klicka på Anslut

Ställa in eduroam för Windows 10 (Umu wifi)

I guiden nedan visas hur du använder Ciscos program för att ansluta dig till eduroam på campus.
Notera att du måste sitta på Umeå universitets campus och ha tillgång till Umu wifi för att kunna genomföra guiden.

Den förenklade installationen av eduroam går inte att utföra i NUS lokaler. Installation via det manuella sättet går bra att göra på NUS.

1. Gå till trådlösa nät och anslut till Umu wifi.

2. Ange ditt Umu-ID (umu-id@ad.umu.se) och lösenord, klicka på Logga in.
Ifall du inte blir efterfrågad att logga in, starta din webbläsare och öppna http://www.eduroam.umu.se/ så omdirigeras du till rätt sida.

3. Kontrollera att rätt system har valts. Klicka på Start för att gå vidare.

4. Ange uppgifter om din dator och klicka på Continue.

5. Ciscos installationsprogram tankas ner, välj att köra den genom att klicka på Kör (bilden är för Microsoft Edge).
Svara Ja ifall det kommer upp några frågor.

6. Klicka på Start.

7. Klicka på Ja.

8. När du ser bilden nedan så ska datorn vara ansluten till eduroam.
Om datorn inte anslutit automatiskt gå tillbaka till trådlösa nät och välj att ansluta till eduroam.
Om det finns fler certifikat att välja mellan så är det umu-id@ad.umu.se.

Trådlöst nät vid Umeå universitet

eduroam

Installera eduroam på plats på campus

Om du befinner dig på campus och har Windows, Mac, Iphone, eller Android så kan du koppla upp dig på nätverket Umu wifi för att installera eduroam. Instruktioner hittar du nedan.

Ställa in eduroam för Umu wifi

Installera eduroam manuellt

Om du inte har tillgång till Umu wifi eller använder ett annat operativsystem så behöver du installera eduroam manuellt. Instruktioner hittar du nedan.

Ställa in eduroam manuellt

Gästkonto wifi