ForskningsprojektListBlock i Episerver

Blocket skapar en en lista med forskningsprojekt, doktorandprojekt och/eller post-doc projekt.

 1. Skapa ett Forskningsprojektlistblock och ge det ett namn.
 2. Ställ in filtreringar du vill att blocket ska göra kopplat till:
  • personaltaggar
  • nyckelord
  • forskningsämnesord och/eller
  • organisation (den eller de institutioner eller enheter vars projekt du vill ska visas i listan)
  • Filtreringen blir snävare ju fler av taggfälten du fyller i. Läs hur taggning och filtrering fungerar, längst ner på sidan under rubriken Filtreringen fungerar generellt så här.
 3. Välj hur många forskningsprojekt som listan ska visa (0 visar alla projekt)
 4. Skriv en rubrik för listan.
 5. Välj om listan ska visa forskningsprojekt, doktorandprojekt, post-docp rojekt eller både och.
 6. Välj om listan ska visa alla forskningsprojekt inkl avslutade, eller bara aktiva projekt som ännu inte avslutats.
 7. Publicera blocket.
 8. Lägg till blocket på den sida där du vill att listan ska ligga.
 9. Publicera sidan.