Generellt listblock i Episerver (lista nyheter, porträtt/reportage, jobb, forskningsgrupper, forskningsinfrastruktur)

Det generella listblocket skapar listor av olika typer av sidor och filtreras med hjälp av taggar.

 1. Skapa ett generellt listblock och ge det ett namn.
 2. Välj den sidtyp som du vill ska plockas upp och visas i blocket.
  1. Obs! Tänk på att lediga jobb enbart taggas med organisation per automatik. Övriga taggar måste sättas manuellt om de önskas.
 3. Ställ in filtreringen. Blocket skapar en lista av sidor beroende på hur du ställer in filtreringen. Filtreringen fungerar så att ju fler filtreringar du använder, desto färre sidor får du i listan:
  • Organisation – om du vill lista sidor taggade med en viss institution eller enhet
  • Personal – om du vill lista sidor taggade med en viss person.
  • Nyckelord – om du vill lista sidor med en viss nyckelordstagg.
  • Forskningsämne – om du vill lista sidor taggade med ett visst forskningsämne.
 4. Välj hur många sidor som listan ska innehålla, och om listan ska sorteras i datumordning.
 5. Välj om listan ska avslutas med en länk till en annan sida (till exempel en sida med en längre listning).
 6. Publicera det generella listblocket.
 7. Lägg till blocket på den sida där du vill att listan ska ligga.
 8. Publicera sidan.

Obs! Det är möjligt att generera en rss-länk för nyhetslistningar, men det kan bara aktiveras av en administratör i EpiServer. Beställ via Servicedesk om du vill att din nyhetslistning ska gerenera en rss-länk.