Inställningar för telefoni i Teams

Så här ser vyn ut när du klickar på fliken Samtal i Teams.

OBS! Vyn visas endast för dig som flyttat telefonin från Skype till Teams.  Vy över flik Samtal i Teams

  1. Lägg till nya kontakter.
  2. Skriv numret du vill ringa eller sök  ett namn och ring direkt.
  3. Välj om du vill vidarekoppla och hitta andra inställningar för samtal.
  4. Inställningar för ljudenheterVälj vilken ljudenhet du vill använda.
  5. Klicka din profil för att ändra status och ange statusmeddelande. Du kan även schemalägga din frånvaro

Inställningarna når du genom att klicka på din profil uppe till höger, välj ”Hantera konto” och sedan ”Samtal”. ​

Vy över samtalsinställningar i Teams

Under Telesvarsregler kan du ställa in regler för vad som ska hända när du inte besvarar samtal samt regler för vidarekoppling. Genom Ring även kan du välja att det även ska ringa till t ex din mobiltelefon när det ringer i Teams. ​​

Under Ringsignaler kan du lyssna på och välja olika ringsignaler för dina samtal.