Medlemsredigering för forskargrupper/forskningsprojekt i Episerver

Medlemmar i en grupp eller ett projekt kan själva redigera texten på sidor som presenterar gruppen eller projektet. Ändringar i övriga delar av sidan måste göras av en webbredaktör.

Så här gör medlemmen som vill redigera sin grupp eller sitt projekt

1.    Gå till umu.se och välj Logga in/Redigera i övre högra hörnet
2.     Gå till det projekt eller den grupp du är medlem i och vill redigera.
3.     Klicka på den blå redigera-knappen högt upp på sidan.
4.     Redigera innehållet och klicka på publicera-knappen uppe till höger.
5.     Klart!