Skapa och sortera block i Episerver

 1. Klicka på mappsymbolen för Resursfönstret i övre högra hörnet.

  Markera fliken Block. Nåla fast resursfönstret.
 2. Markera den mapp där du vill att blocket ska ligga.
 3. Klicka längst ut till höger på de tre strecken och välj Nytt block.

 4. Döp blocket och välj den blocktyp du vill ha.

Blocket är nu skapat och sparat.

Vilken information som krävs i blocket beror på vilken blocktyp du skapat.

Skapa block på sidan

Ska blocket bara användas på bara en sida? Då kan du skapa blocket på just den sidan. Om blocket senare kommer att användas på flera sidor går det att flytta till resursbiblioteket genom dra-och-släpp.

 1. Gå till sidan där du vill skapa blocket
 2. Gå till fliken Innehåll.
 3. Välj Skapa ett nytt block i önskad blockyta (1 eller 2)
 4. Välj önskad blocktyp. Gör de inställningar som behövs för det valda blocket.
 5. Ge blocket ett namn
 6. Klicka på Skapa.

Ändra blockordning på en sida

Om det ligger fler än ett block i en blockyta går det att styra i vilken ordning de ska hamna, genom att dra och släppa blocken inom blockytan. En svart linje kommer då att synas i fältet som berättar var det nya blocket hamnar. Du kan även klicka i blockets övre högra hörn och välja att flytta det upp eller ner.