Skapa och sortera block i Episerver

  1. Klicka på mappsymbolen för Resursfönstret i övre högra hörnet.

    Markera fliken Block. Nåla fast resursfönstret.
  2. Gå till den mapp där du vill att blocket ska ligga.
  3. Markera den mapp där du vill att blocket ska ligga.
  4. Klicka längst ut till höger på de tre strecken och välj Nytt block.

  5. Döp blocket och välj den blocktyp du vill ha.

Blocket är nu skapat och sparat.

Vilken information som krävs i blocket beror på vilken blocktyp du skapat.

Ändra blockordning på en sida

Om det ligger fler än ett block i en blockyta går det att styra i vilken ordning de ska hamna, genom att dra och släppa blocken inom blockytan. En svart linje kommer då att synas i fältet som berättar var det nya blocket hamnar. Du kan även klicka i blockets övre högra hörn och välja att flytta det upp eller ner.