Översätta standardsida till engelska i Episerver

För att språkväxlingen ska fungera behöver den svenska och den engelska versionen av en sida kopplas ihop. Det kallas i Episerver att man översätter sidan, vilket dock inte innebär att innehållet automatiskt blir översatt. Det måste skapas manuellt.

  1. Gå till fliken Webbplatser ovanför sidstrukturen. Välj English.
  2. Markera den sida du vill översätta, klicka sedan på alternativet Översätt i övre högra hörnet.
  3. Fyll i allt innehåll på nytt, fast på engelska.
    1. Fyll först i Namn på sidan, och Rubrik. Klicka på Skapa.
    2. Fyll sedan i ingress och brödtext på engelska.
  4. När sidan är färdig med allt innehåll på plats kan du publicera eller schemalägga publicering.

Notera att denna sida har fått en annan url/webbadress än den svenska motsvarande sidan i och med att den översatts och fått ett annat namn. Notera även att den motsvarande språksidan är länkad.