Lägg till block på sida i Episerver

 1. Klicka på struktursymbolen i det övre vänstra hörnet.

  Nåla fast navigeringsfönstret.
 2. Gå till den sida där du vill lägga till blocket.
 3. Öppna resursfönstret genom att klicka på mappsymbolen i det övre högra hörnet.

  Nåla fast resursfönstret.
 4. Leta reda på den mapp där blocket ligger.
 5. Vänsterklicka på det önskade blocket och håll knappen nedtryckt hela tiden. Dra blocket till den blockyta där du vill att den ska ligga.

Blocket är nu på plats på sidan, men syns inte utåt på sidan för en besökare. För att det nya blocket ska synas utåt för besökare, behöver du publicera sidan.

Block i brödtextfältet

 1. Leta reda på den mapp där blocket ligger.
 2. Ställ markören i brödtextfältet där du vill att blocket ska hamna. Om du inte ställt markören på önskad plats i brödtextfältet, kommer blocket att hamna längst ner på sidan. Blocket går då inte att dra inom textfältet till önskad plats, utan måste tas bort och läggas till igen.
 3. Vänsterklicka på det önskade blocket och håll knappen nedtryckt. Dra blocket till brödtextfältet.
 4. Förhandsgranska.

Blocket är nu på plats på sidan, men syns inte utåt på sidan för en besökare. För att det nya blocket ska synas utåt för besökare, behöver du publicera sidan.