Skapa forskningsinnehåll i testmiljön

 1. Öppna https://umustage.its.umu.se/login/forskning
 2. Fäll ut menyn Skapa forskningsinnehåll.

 3. Välj om du vill skapa Forskningsgrupp, Forskningsprojekt eller Forskningsinfrastruktur.
 4. Välj den organisation som innehållet ska sparas under.
 5. Skriv ett svenskt och engelskt namn och klicka på Skapa.

Forskningsprojekt

 1. Fyll i mallen på fliken Innehåll. Du får tips om fälten genom att hovra med musen på fältens namn.
  Obligatoriska fält:

  1. Innehållsansvarig 
  2. Informationsägare
  3. Ingress
  4. Sammanfattning
  5. Starttid för projektetFältet Externa forskningsmedlemmar är till för att lägga in namn, eventuell titel och länk för de projektmedlemmar som inte är anknutna eller anställda vid Umeå universitet.
 2. Fyll i mallen på fliken Toppbild.
 3. Fyll i mallen på fliken Taggar. Du får tips om fälten genom att hovra med musen på fältens namn.
  Fältet importerade projektmedlemmar används inte.

  1. Forskningsledare. Börja skriva in personens e-postadress så dyker det upp förslag utifrån personalkatalogen. Du kan lägga till flera personer i detta fält.
  2. Projektmedlemmar. Börja skriva in personens e-postadress så dyker det upp förslag utifrån personalkatalogen. Du kan lägga till flera personer i detta fält. Se bild under punkt 1 för att se hur projektmedlemmarna presenteras.
 4. Publicera sidan.

Forskningsgrupp

Fyll i mallen på fliken Innehåll. Du får tips om fälten genom att hovra med musen på fältens namn.
Obligatoriska fält:

 1. Innehållsansvarig 
 2. Informationsägare
 3. Forskningsledare
 4. Gruppmedlemmar

Forskningsledare och gruppmedlemmar visas så här på sidan:

2. Fyll i mallen på fliken Puffinnehåll

3. Fyll i mallen på fliken Taggar.

 • Fältet Ämnesord ska fyllas i med det presentationsämne inom forskning som forskargruppen hör ihop med. Börja skriva ett ämnesord så får du förslag på vad du kan välja.
 • Fältet Organisation används för att beskriva vilken institution eller enhet till vilket forskargruppen är knuten. Du kan ange flera organisationer. Börja skriva in organisationens namn så får du upp förslag på vad du kan välja.
 • Fältet Nyckelord  används för att ange fria nyckelord för att mer specifikt beskriva gruppens forskning.

4. Publicera sidan