Skapa kontaktinformation för anställda i Episerver

1. Klicka på ikonen Växla resursfönster uppe i högra hörnet. Klicka på fliken Block och markera den mapp blocket ska ligga i. Alternativt skapar du blocket från blockytan på sidan.

2. Markera mappen och skapa sedan ett nytt block Kontaktinformation för anställda genom att klicka på menyn till höger på mappen, de tre små strecken.

3. Namnge blocket.

4. Välj blocktypen Kontaktinformation för anställda i listan över valbara block.

5. Skriv in namnet till den eller de personer som ska finnas med som kontakter i fältet Kontaktpersoner. Det räcker med att skriva för- och efternamn så kommer e-postadresser att föreslås automatiskt. Det går att fylla blocket med så många kontakter som önskas.

6. Om personen/personernas befattningsnamn ska visa i blocket så bockar du i Visa befattning

7. Du kan välja sorteringsordning på personerna du lagt in. Antingen låter du personerna presenteras i den ordning du lagt till dem i blocket eller så sorterar du på för- eller efternamn. (Sorteringen ändras inte i inmatningsfältet utan i presentationsdelen på webben).

8. Skriv in rubrik om det önskas.

9. Publicera blocket när du är klar.

10. Dra sedan in blocket på önskad placering på sidan och publicera sidan.