Slå på Microsoft editor i webbläsaren Edge

Den här instruktionen visar hur du kan slå på Microsoft editor i webbläsaren Edge. För att ha tillgång till tillägget måste du ha en A5-licens i Microsoft 365, det har alla anställda och studenter samt anknutna som har köpt till det.

  1. I webbläsaren Edge, klicka på de tre prickarna högst upp till höger och sedan Tillägg och sedan “Skaffa tillägg för Microsoft edge”.


  2. I sökrutan, sök efter Microsoft Editor.
  3. Klicka på Hämta och sedan “Lägg till tillägg”

  4. Du kan nu gå via de tre prickarna och sedan Tillägg igen, där kommer Microsoft editor att visas.
  5. Du kan välja att lägga till tillägget i verktygsfältet genom denna ikon