Ställ in dina aviseringar i Teams

När du vill justera och ställa in dina inställningar för aviseringar i Microsoft Teams finns två alternativ; för hela applikationen och för vardera kanal.

Ställ in aviseringar för Teams-applikationen

1. Klicka på ”…” uppe i högra hörnet inne i Microsoft Teams och välj Inställningar.

2. En meny visas nu. Välj Inställningar.

3. Välj sedan fliken Aviseringar och ställ in under de olika rubrikerna.

Inställningar för aviseringar i Teams

Om du har valt att få en avisering via e-post – observera att du  tyvärr inte får denna avisering om du är inloggad eller har applikationen öppen i bakgrunden. Då räknas du som aktiv och får enbart notiser i appen.

Ställ in aviseringar för en kanal i Teams

  1. Gå till den kanal du vill anpassa dina aviseringar på och välj de tre prickarna.
  2. Välj menyn Kanalmeddelanden.
  3. I nästa meny väljer du sedan hur du vill bli aviserad när något händer i just denna specifika kanal.
  4. Välj Anpassade för att få fler alternativ för aviseringarna.

Observera att dessa inställningar är för enbart dig och per kanal och inte per team. Om du till exempel bara intresserad av det som händer i kanalen Teams men inte i kanalen för Planner, avaktivera då aviseringar från Planner-kanalen för att minska bruset. Aviseringar anpassade Teams