Ställ in dina aviseringar i Teams

När du vill justera och ställa in dina inställningar för aviseringar i Microsoft Teams finns två alternativ; för hela applikationen och för vardera kanal.

Ställ in aviseringar för Teams-applikationen

 1. Klicka på ”tre prickar” uppe i högra hörnet inne i  Teams och välj Inställningar.
  Bild som visar var du hittar inställningar
 2. Välj sedan fliken Meddelanden och aktivitet och ställ in under de olika rubrikerna.
  Bild som visar var du hittar aviseringsinställningar i Teams

 

Om du har valt att få en avisering via e-post – observera att du  tyvärr inte får denna avisering om du är inloggad eller har applikationen öppen i bakgrunden. Då räknas du som aktiv och får enbart notiser i appen.

Ställ in aviseringar för en kanal i Teams

 1. Gå till den kanal du vill anpassa dina aviseringar på och välj de tre prickarna.
 2. Välj  Kanalmeddelanden.
  Bild som visar var du hittar kanalmeddelanden
 3. I nästa meny väljer du sedan hur du vill bli aviserad när något händer i just denna specifika kanal
 4. Välj nivå av kanalavisering
  1. Klicka på Pilen
  2. Välj Banderoll och feed om du vill ha en lila ruta som sammanfattar händelsen i höger hörn och röd siffra/markering under aktivitet (Se beskrivning nedan)
  3. Välj Visa enbart i feed om du vill enbart vill ha avisering med  röd siffra/ markering under aktivitet (Se beskrivning nedan)
  4. Välj Av om du vill stänga av aviseringarna för vald teams kanal.
  5. Klicka i rutan för Inkludera alla svar om du vill ha avisering om någon svarar på kanalinlägg som du deltar inom.
  6. Klicka Spara
   Bild som visar hur du anpassar kanalmeddelanden

Banner = En lila ruta med liten beskrivning om vad som har skett

banner notifikation

Feed = Röda nummer/ markering på Aktivitet och Team.

feed notifikation

**Observera** att dessa inställningar är för enbart dig och per kanal och inte per team. Om du till exempel bara intresserad av det som händer i kanalen vissa kanaler i ditt Team aktivera aviseringar på dem och avaktivera de övriga.