Vanliga frågor om Whiteboard, FAQ

Whiteboard FAQ

Vem kan använda Whiteboard?

Whiteboard är idag tillgängligt för alla studenter och anställda. Externa kan i dagsläget inte delta i en Whiteboard.

Kan jag samarbete i Whiteboard?

Ja, det kan ni! Öppna den Whiteboard du vill samarbeta inom. Klicka på Dela ikon i höger hörn. Välj sedan Dela länk > kopiera och skicka till den du vill dela med.

Observera. Användare kan för närvarande endast samarbeta med andra inom deras organisation. Vi kommer att lägga till alternativ för att samarbeta med gäster utanför din organisation i framtiden.

Kan jag exportera resultatet?

Ja, det går att exportera resultatet till en PNG eller SVG. Du kan även välja att publicera i ett team, skicka till en OneNote eller i ett epostmeddelande.

Vad är skillnaden mellan appen och webbgränssnittet för Whiteboard?

Whiteboard har nyligen uppdateras. Det är inga skillnader mellan webben och appen.

Var hittar jag Whiteboard?

Det finns flera versioner av Whiteboard att använda. Du hittar mer information i manualen Skaffa/ladda ner Whiteboard

Hur sparar jag min Whiteboard?

Alla dina Whiteboards sparas automatiskt i din Whiteboard Portal. Gå till Microsoft 365-portalen och välj Whiteboard.

Kan jag använda mallar i Whiteboard?

Ja, mallar finns tillgängliga i Whiteboard. Mallar gör det enklare för dig och andra att arbeta tillsammans i Whiteboard. Du kan öppna mallar genom att trycka eller klicka på knappen Mallar i panelen för att skapa nya. Då visas mallgalleriet, där du kan bläddra och välja en mall.

Följande kategorier är tillgängliga med mer som kommer att läggas till allt eftersom:

 • Brainstorming – utforska kreativa idéer
 • Problemlösning – analysera och lösa problem
 • Design och forskning – fördjupa kundfokus
 • Strategi – gå från strategi till utförande snabbare
 • Projektplanering – öka produktiviteten och resultaten
 • Spel – engagera och ge energi åt grupper
 • Utvärdering – reflektera och förbättra
 • Workshops – inspirera och underlätta grupper

Kan jag använda mina fingrar för att använda Whiteboard?

Ja, Whiteboard är kompatibel med touch (finger), datamus och tangentbord.

Kan jag lägga till bilder i Whiteboarden?

Ja, du kan infoga bilder på din Whiteboard. Klicka på ikonen skapa och sedan bilder. Du kan tyvärr inte kopiera eller klistra in bilder i Whiteboard du måste spara ned bild på din dator och sedan ladda upp.

Kan jag reagera på fästisar eller text rutor?

Nej, du kan däremot skapa reaktioner och dra och släppa dem på dina fästisar eller text rutor. Klicka på ikon för att skapa och välj reaktioner. Där kan du välja ibland hjärta, tummen upp eller ned med mera. Dra och släpp dem på lämplig plats för att reagera på text eller fästis.

Kan jag Zooma in och ut i min Whiteboard?

Ja, det kan du – ytan är oändlig. Med musen – scrolla uppåt och nedåt. Med fingrarna – dra ihop eller utåt med två fingrar.

Kan jag byta namn på min Whiteboard?

Ja, genom att gå till anslagstavlan och sedan trycka på de tre prickarna för den Whiteboard som du vill byta namnet på.

Kan jag ta bort Whiteboards?

Ja. Gå till din Whiteboard portal, klicka på de tre prickarna för den Whiteboard du vill radera och sedan välja ta bort.

Hur använder jag pennanteckningar i Whiteboard?

Digitala pennanteckningar är tillgängliga för alla, oavsett om du använder musen eller pennan. Pennverktygsfältet innehåller 15 pennfärger, 15 överstrykningspennor, pennpilar och olika tjocklekar.

Funktioner:

 • Välj en penna för att se listrutan för färg och tjocklek.
 • Välj pilläge i listrutan för att göra dina pennstreck till pilar.
 • Rita raka linjer genom att hålla ned Skift-tangenten medan du gör pennanteckningar.
 • Konvertera saker du ritar till figurer genom att markera pennanteckningen och välja formikonen på snabbmenyn.

Hur gör jag för att skapa raka linjer?

Den tidigare linjalen är borttagen. I Whiteboard kan du lägga till raka linjer med hjälp av figurer i galleriet för att skapa. Du kan även hålla in skift-tangenten medan du gör pennanteckningar.

Hur använder jag musen och tangentbordet i Whiteboard?

Gör något av följande:

 • Om du vill panorera arbetsytan klickar du på den och drar sedan i arbetsytan med musen. Du kan också hålla ned Ctrl-tangenten på tangentbordet och använda piltangenterna.
 • Om du snabbt vill zooma in arbetsytan rullar du mushjulet uppåt eller nedåt (om tillämpligt).
 • Om du vill markera ett objekt klickar du på det med musen. Du kan också trycka på Tab-tangenten flera gånger tills det önskade objektet är markerat.
 • Om du vill infoga ett objekt, till exempel en bild eller text, klickar du på ikonen + i verktygsfältet och sedan på det objekt som du vill lägga till. Du kan också använda snabbmenyn genom att klicka på Skift+F10. Använd piltangenterna för att markera det objekt du vill lägga till och tryck sedan på Retur.
 • Om du vill rita eller radera pennanteckningar klickar du på pennikonen i verktygsfältet, väljer en penna eller ett radergummi och använder sedan musen för att rita på arbetsytan eller ta bort pennstreck. Om du vill använda tangentbordet för att välja verktyg trycker du på Tab flera gånger tills pennikonen är markerad i verktygsfältet.
 • Om du vill flytta linjalen när den visas klickar du på den och drar sedan linjalen med musen. Om du vill använda tangent bordet klickar du på linjalen och flyttar sedan med piltangenterna.
 • Om du vill ändra linjalens vinkel håller du muspekaren över linjalen och använder sedan bläddringshjulet – eller klicka för att välja linjal och håll sedan Alt-tangenten medan du trycker på någon av piltangenterna på tangentbordet.

 

Hur gör jag för att markera, flytta och ändra storlek på innehåll?

 • När fingermålningsläge är inaktiverat kan du flytta objekt genom att markera det med fingret och enkelt flytta runt på arbetsytan.
 • Markera innehåll med fingret eller pennan – eller använd verktyget Lassomarkering i verktygsfältet om du vill markera flera objekt samtidigt. Aktivera lassomarkering och använd pennan för att ringa in det innehåll du vill markera. När fingermålningsläge är aktiverat för enheter som är passiva eller inte har någon penna kan du aktivera Lasso Select (Lassomarkering) och använda fingret för att ringa in innehåll.
 • Om den aktiva pennan har en cylinderknapp håller du in knappen för att tillfälligt växla till läget Lasso Select (Lassomarkering) och ringar in det innehåll som ska markeras.
 • När innehållet är markerat kan du flytta det med fingret eller pennan. Om du vill ändra storlek använder du två fingrar för att sträcka ut eller minimera innehållet.

Kan jag använda Whiteboard i klassrummet?

Ja, Whiteboard har utformats både för inlärning på distans och i klassrummet. I klassrummet kan elever lämna lektionen med en digital version av whiteboardtavlan så att de kan fokusera på att lyssna och lära sig i stället för att kopiera innehåll från whiteboardtavlan under lektionen. Lärare kan hålla mer interaktiva lektioner med en delad whiteboard där eleverna kan lägga till innehåll eller reagera på innehåll som har lagts till av andra. Whiteboard är ett fantastiskt verktyg för grupprojekt. Alla projektmedlemmar kan engagera sig och lärare får möjlighet att observera och ge feedback.

Kan jag dela en Whiteboard där ingen annan kan redigera den?

Ja, om du väljer presentationsläge (skrivskyddat läge) för Whiteboard i Teams-möten kan mötesorganisatören välja hur det ska vara möjligt att interagera med tavlan. Om du väljer skrivskyddat läge får alla andra mötesdeltagare se whiteboardtavlan men utan att kunna redigera. När som helst under mötet kan mötesorganisatören byta mellan skrivskyddat läge eller att tillåta samarbete från andra från inställningsmenyn.

Kan jag använda Whiteboard i vid ett möte i Team?

Ja, Whiteboard är integrerat i Teams men går även bra att använda i andra digitala mötesverktyg som exempelvis Zoom.
Kom igång med Whiteboard