Inlägg av Ulrika Nordlander

Kontaktperson för program och kurs

Uppgifter om Programmet ges av/ Programme is given by och Kontaktpersoner för programmet är/ Contact persons for the programme are på program- respektive kurssidor hämtas från Selma och redigeras där. Kontaktperson för programmet/kursen Visar vem som är kontaktperson för programmet/kursen, uppgiften visas tillsammans med kontaktformuläret. Redigeras i Selma: Program/kurs tillfälle -> Kontakt -> Kontakt -> […]

Radera *märkt program i Episerver

När ett program är nedlagt, ersatt av ett nytt med annan programkod eller fått en ny utbildningsplan ska den gamla sidan plockas bort från Episerver. Här finns information om *märkta kurser, kurspaket och program.   Så här raderar du ett *märkt program: 1. Leta reda på programmet i strukturen. 2. Markera programmet. 3. Klicka på […]

Så här lägger du till information om programspecifik antagnings- eller urvalsprocess

Om det finns en speciell antagnings- eller urvalsprocess för programmet kan du förtydliga den. Observera att detta INTE ska användas av alla program, utan gäller enbart program som till exempel Arkitektprogrammet, Läkarprogrammet eller Kandidatprogrammet i fri konst. Skriv en rubrik som passar, lägg in en kort text och länka för mer information till en undersida. […]

Inriktningsbeskrivning för program, lägga till eller redigera

För program som har olika inriktningar visas dessa under rubriken Anmälan och behörighet, när innehåll har lagts in. Tillfälleskortet för respektive inriktning visas tillsammans med inriktningsbeskrivningen. Inriktningen redigeras som en egen sida: Öppna panelen sidstrukturträdet, och leta upp programsidan Klicka på plussymbolen framför programmets namn för att ta fram undersidorna Klicka på inriktningens namn Klicka […]

Så är en programsida uppbyggd

Här beskrivs vilket innehåll på programsidan som om du kan redigera i Epi-server samt vilka delar som hämtas från utbildningsdatabasen Selma och redigeras där. Här ser du även vilka delar av innehållet som är universitetsgemensamt för alla program. Kurssidor är uppbyggda efter samma princip. 1. Programmets benämning Uppgifter hämtas från Selma och eventuella ändringar görs […]

Välkomstbrev FAQ

Vad som gäller kring välkomstbrev till nyantagna studenter finns på medarbetarwebben Aurora. Där finns även malltexter på både engelska och svenska att utgå ifrån. Guide för hur du skapar välkomstbreven i Episerver finns beskrivet i Manual.   Hur gör jag ett välkomstbrev? Informationen till nyantagna är standardiserad och läggs in i och publiceras på webben […]