Kontaktperson för program och kurs

Uppgifter om Programmet ges av/ Programme is given by och Kontaktpersoner för programmet är/ Contact persons for the programme are på program- respektive kurssidor hämtas från Selma och redigeras där.

Kontaktperson för programmet/kursen

Visar vem som är kontaktperson för programmet/kursen, uppgiften visas tillsammans med kontaktformuläret. Redigeras i Selma:

  • Program/kurs tillfälle -> Kontakt -> Kontakt -> Namn
  • Program/kurs tillfälle -> Kontakt -> Kontakt -> E-post

Programmet/kursen ges av

Används för att visa vilken institution eller enhet som ger programmet/kursen. Redigeras i Selma:

  • Program/kurs-tillfälle -> Kontakt -> Adress -> Enhetens namn
  • Program/kurs-tillfälle -> Kontakt -> Adress -> Webbsida