Hänvisa samtal i Teams

Om du inte kan eller vill ta emot samtal i Teams kan du hänvisa dina samtal på några olika sätt. 

OBS! Dessa inställningar gäller för dig som flyttat telefonin från Skype till Teams. 

Välj statusen stör ej

Välj statusen “Stör ej” för att hänvisa samtal och tillfälligt stänga av aviseringar.  

Klicka på din profil uppe i högra hörnet, klicka sedan på statusen och välj ”Stör ej”. 

Välj status i Teams

Under ”Varaktighet” kan du välja hur länge du vill att statusen visas.   

I dina samtalsinställningar i Teams bestämmer du vad som ska ske vid obesvarade samtal, som standard går samtalet till röstbrevlådan.  

Välj att vidarekoppla samtal

I samtalsinställningarna i Teams kan du välja “Vidarekoppla mina samtal” och vad som ska ske vid vidarekoppling, till exempel att vidarekoppla till röstbrevlådan.  

Vidarekoppla samtal i Teams

OBS! Kom ihåg att ändra tillbaka inställningen när du vill vara nåbar igen. 

Vid längre frånvaro, till exempel semester eller tjänstledighet

Om du har schemalagt dig som “Frånvarande” i din kalender i Outlook så visas du även med statusen “Frånvarande” i Teams.  

Du kan komplettera din frånvaro i Teams med ett statusmeddelande. Klicka på din profil uppe i högra hörnet och välj sedan “Ställ in statusmeddelande”. Du kan också välja hur länge meddelandet ska visas.  

Ange ett statusmeddelande i Teams

När du är frånvarande i Teams hänvisas dina samtal som standard till röstbrevlådan.  

Frånvaromeddelande i Teams

I samtalsinställningarna i Teams, under ”Konfigurera röstbrevlåda” kan du ange ett eget frånvaromeddelande och välja när du vill att det ska spelas upp, till exempel när du har ett autosvar i Outlook eller en frånvarohändelse i din kalender.  

Frånvaromeddelande i Teams