Hänvisa samtal i Teams

Om du inte kan eller vill ta emot samtal i Teams kan du hänvisa dina samtal på några olika sätt. 

Välj statusen stör ej

Välj statusen “Stör ej” för att hänvisa samtal och tillfälligt stänga av aviseringar.  

Klicka på din profil uppe i högra hörnet, klicka sedan på statusen och välj ”Stör ej”. 

Välj status i Teams

Under ”Varaktighet” kan du välja hur länge du vill att statusen visas.   

Vid obesvarade samtal går samtalet till röstbrevlådan.  

Välj att vidarekoppla samtal

I samtalsinställningarna i Teams kan du välja “Vidarekoppla mina samtal” och vad som ska ske vid vidarekoppling, till exempel att vidarekoppla till röstbrevlådan.  Vår röstbrevlåda ligger i en separat tjänst som heter Competella, numret till röstbrevlådan är 090-786 80 84. Ändra därför inte till ”Röstbrevlåda”.

OBS! Kom ihåg att ändra tillbaka inställningen när du vill vara nåbar igen. 

Vid längre frånvaro, till exempel semester eller tjänstledighet

Om du har schemalagt dig som “Frånvarande” i din kalender i Outlook så visas du även med statusen “Frånvarande” i Teams.  

Om du lägger in ett autosvar i Outlook så visas även det i Teams, i ditt statusmeddelande.

Frånvaromeddelande Outlook och Teams

När du är frånvarande i Teams hänvisas dina samtal som standard till röstbrevlådan.