Lista forskningsinnehåll – forskningsprojekt och forskargrupper

Det finns några olika block du kan använda för att lista forskningsprojekt och forskargrupper på en sida på umu.se.

Gemensam listning – forskningslistning

Med blocket Forskningslistning får du en lista som både inkluderar forskningsprojekt och forskargrupper. Det är bra att använda om du vill ge besökaren en bild av den forskning som pågår inom en viss verksamhet eller ett område, där uppdelningen av projekt och grupp inte tillför något.

Du kan som vanligt filtrera innehållet i blocket med hjälp av taggar:

 • Organisation (till exempel en institution)
 • Personal
 • Nyckelord
 • Forskningsområde
 • Externa finansiärer
 • Forskargrupp
 1. Skapa ett nytt block av typen Forskningslistning.
 2. Fyll i en rubrik
 3. Fyll i hur många objekt du vill listan ska innehålla (om du anger 0 kommer alla objekt med)
 4. Ange hur den ska filtreras
 5. Ange vilka filter som ska definiera innehållet i listan. (Obs! Ju fler filterfält du använder desto färre träffar kommer du få.)

Lista enbart forskningsprojekt

Om du vill ha en lista med enbart forskningsprojekt använder du blocket Lista forskningsprojekt.

 1. Skapa ett block av typen Lista forskningsprojekt.
 2. Ange vilka filter som ska definiera innehållet i listan. (Ju fler filterfält du använder desto färre träffar kommer du att få.)
 3. Välj antal projekt i listan (om du anger 0 kommer alla objekt med i listan).
 4. Ange en eventuell rubrik för listan.
 5. Ange vilka typer av projekt du vill att listan ska innehålla (du kan välja flera).
 6. Publicera blocket och dra in det på sidan där listan ska vara.

Lista enbart forskargrupper

Använd det generella listblocket, se manual.