Skapa formulär eller frågeformulär med Forms

I denna instruktion beskriver vi hur du skapar formulär eller frågeformulär med Forms.

  1. Öppna din webbläsare och gå till adressen www.o365.umu.se
  2. Sök dig till panelen till vänster med alla applikationer. Klicka längst ned på Fler applikationer
  3. Välj Forms.
    Öppna Forms för webb
  4. Klicka på pilen och därefter Skapa nytt formulär för att skapa en enkät.
  5. Klicka på Nytt frågeformulär för att skapa ett test/quiz. En ny flik öppnas i din webbläsare med ett tomt formulär.Skapa formulär - forms portal - skapa formulär knapp
  6. Klicka på Namnlöst formulär för att byta rubrik och eventuell beskrivning på formuläret. Om du skapar ett nytt frågeformulär kommer det att stå Namnlöst test.
    Nytt formulär Forms