Skapa frågor till kursutvärdering

Steg 1

Välj Kursutvärdering från vänstermenyn, alternativt klicka på Startsida för utvärdering i sidans överkant om du befinner dig i verktyget Kursutvärdering.

Skapa utvärdering

Skapa utvärdering

Steg 2

Klicka på Mina frågor i menyn som dyker upp.

Mina frågor

Mina frågor

Steg 3

Till höger på sidan finns en rullist, klicka på den och välj vilket frågealternativ du vill ha (1). Klicka sedan på Lägg till fråga (2).

De olika frågealternativen är följande (klicka på länkarna för en beskrivning av frågetypen samt dess inställningar):

Graderingsskala
Multipla svarsalternativ
Multipla svar
Fritext / Essäfråga
Brödtext

Frågetyp

Frågetyp

Steg 4

För varje fråga finns ett antal allmänna inställningar du behöver ta ställning till. I följande steg beskrivs dessa inställningar.

inställningar

Inställningar

Steg 5

N/A (Ej tillämpbar)

Om du sätter en bock före alternativet N/A (ej tillämpbar) kommer deltagaren att kunna välja detta om denne inte tycker att de andra alternativen stämmer in.

Ej tillämpbar

Ej tillämpbar

Ytterligare ett svarsalternativ som är N/A (ej tillämpbar) kommer då att visas för frågan.

Ytterligare svarsalternativ

Ytterligare svarsalternativ

Steg 6

Inkludera kommentarsruta

Lägg till en kommentarsruta om du vill att deltagaren ska kunna skriva fritt utöver alternativen. När deltagaren aktivt kryssat ett val kommer hen att kunna lämna en kommentar i fältet som dyker upp.

Kommentarsruta

Kommentarsruta

Lägg till kommentarer

Lägg till kommentarer

Steg 7

Obligatorisk

Ange om du vill att frågan ska vara frivillig eller obligatorisk att svara på. Är frågan obligatorisk kan deltagaren inte lämna in utvärderingen utan att ha besvarat frågan.

Obligatorisk fråga

Obligatorisk fråga

Steg 8

Kategorier

I normalfallet ska Grupp/kurs vara valt vilket innebär att det är den pågående kursen i sajten som utvärderas, det vill säga hur deltagarna tyckte den var, åsikter om litteratur, vad de lärt sig etcetera. Om Utvärderare/lärare kryssas i innebär detta att deltagarna utvärderar föreläsarna/lärarna på kursen.

Grupp/kurs

Grupp/kurs

Steg 9

Klicka på Spara fråga längst ned på sidan.