Block Anpassad layout

Blocket anpassar sidans grunddesign för olika behov. Grunddesignen är alltid att all information visas i en spalt. Med blocket kan du istället presentera vissa delar av sidan i flera spalter. Blocket är ett måste när du vill lägga t.ex. puffar i en blockyta i t.ex. 2, 3 eller 4 spalter för att inte puffarna ska bli för stora (d.v.s. fullbredd). Du kan använda blocket för att skapa puffar för standardsidor, kalenderhändelser, nyheter och reportage/porträtt.

Du kan också lägga till andra block i anpassad layout: kalenderlista, generellt listblock (för nyheter), faktaruta, kontaktblock, textruta/delad information, film och generellt listblock.

Inställningar i blocket

Layout

  • 80% (lika bred som brödtexten, får endast användas i undantagsfall för att visa upp t.ex. en video)
  • Tvåspalt
  • Trespalt
  • Fyrspalt (ska inte användas med puffbilder då bilderna blir för små. Använd hellre Navigationspuffblock.)

Innehåll

Här kan du dra in eller skapa nya block som t.ex. flöden, listor, puffar, videor, faktarutor etc. Tänk på att få det någorlunda symmetriskt, t.ex. använd layout trespalt om du vill visa tre puffar, inte tvåspalt.

Rubrik

Du kan lägga till en rubrik om du behöver för att sammanfatta vad som visas.

Sammanfattning

Vi rekommenderar inte att du använder fältet för sammanfattning annat än i undantagsfall.

Övrigt

Visa puffar utan bild – Välj detta om du har fyra puffar för att dölja bilderna.

Visa text i puffar centrerat (endast puffar utan bild) – Om du vill att texten ska bli centrerad under varje puff när inte bild visas.

Exempel: Kalender- och nyhetslista i tvåspalt

Det går att använda blocket för att visa en kalenderlista och en nyhetslista i tvåspalt – användbart på en institutions startsida (t ex istället för puffblocken som kräver bilder).

Skapa kalender och nyhetslista i tvåspalt

Observera att om du lägger något typ av listblock i ett anpassad layoutblock så använder du 80% eller fullbredd i inställningen. Inte 3-, eller fyrspalt (undantaget är kalender- och nyhetslistning ovan).

Bra exempel på användning av blocket

Våra campus – anpassad layout med 2-spalt

Demokrati – Tre block med anpassad layout med olika rubriker