Block Anpassad layout

Blocket anpassar sidans grunddesign för olika behov. Grunddesignen är alltid att all information visas i en spalt. Med blocket kan du istället presentera vissa delar av sidan i flera spalter. Använd blocket när du vill lägga t.ex. puffar i en blockyta i två eller tre spalter för att inte puffarna ska bli för stora (vilket de blir i fullbredd).

Du kan använda blocket för att skapa puffar för standardsidor, kalenderhändelser, nyheter och reportage/porträtt.

Du kan också lägga till andra block i anpassad layout: kalenderlista, generellt listblock, faktaruta, kontaktblock, textruta/delad information, film och generellt listblock.

Skapa block i Episerver

Inställningar i blocket

Layout

  • Två- och trespalt funkar bra med sidans design.
  • Undvik övriga val (Fullbredd, 80% och Fyrspalt) då dessa fungerar dåligt med sidans design och bredd.

Innehåll

Här kan du dra in eller skapa nya block som t.ex. listor, puffar, videor, faktarutor etc.

Om du ska visa fler än tre puffar kan du få det symmetriskt på olika sätt beroende på om du har ett jämnt eller ojämnt antal puffar att visa.

  • Exempel – visa jämnt antal puffar, fyra eller sex:
    Skapa ett block med layouten tvåspalt för att visa fyra puffar eller layouten trespalt för att visa sex puffar. När du lägger in alla fyra eller sex puffarna placeras de automatiskt två och två eller tre och tre på varsin rad.
  • Exempel – visa ojämnt antal/fem puffar:
    Skapa ett block som visar tre puffar (layouten Trespalt) och ett till block ovanför eller nedanför som visar två puffar (layout Tvåspalt).

Rubrik

Du kan lägga till en rubrik om du behöver för att berätta vad som visas.

Sammanfattning

Vi rekommenderar inte att du använder fältet för sammanfattning annat än i undantagsfall.

Övrigt

  • Visa puffar utan bild – Använd hellre Navigationspuffblock för en bättre design om du vill visa puffar utan bild, eller vill ha fyra puffar i bredd
  • Visa text i puffar centrerat (endast puffar utan bild) – Om du vill att texten ska bli centrerad under varje puff när inte bild visas.

Exempel: Kalender- och nyhetslista i tvåspalt

Det går att använda blocket för att visa en kalenderlista och en nyhetslista i tvåspalt – användbart på en institutions startsida.

Skapa kalender och nyhetslista i tvåspalt

Observera att om du lägger någon typ av listblock i ett anpassad layoutblock så använder du fullbredd i inställningen. Inte tre- eller fyrspalt (undantaget är kalender- och nyhetslistning i tvåspalt, se ovan).

Bra exempel på användning av blocket

Våra campus – anpassad layout med 2-spalt

Demokrati – Tre block med anpassad layout med olika rubriker