Inlägg

Ställa in eduroam på Ubuntu (Manuellt)

Den här guiden visar hur du ansluter till det trådlösa nätverket eduroam på en Ubuntu. Denna konfiguration behöver du bara göra en gång.

Så här installerar du certifikatet för eduroam

1. Gå till https://www.eduroam.umu.se och logga in med ditt Umu-id vid behov.
Om du inte redan har internetanslutning behöver du ansluta till UmU-Wlan innan (inloggning via webbläsare krävs).

2. Klicka på Skapa certifikat.

3. Kopiera lösenordet i rutan och klicka på Ladda ner personligt certifikat och Ladda ner root-certifikat.

4. Gå till Downloads. Där hittar du de nerladdade filerna. Döp om det personliga certifikatet umu-id.pfx så att det slutar på .p12.

Ställ in din Ubuntu att använda certfikat

1. Gå till menyn och välj eduroam via Select Network .

2. Ställ in trådlösa inställningar

 • Wi-Fi security WPA & WPA2 Enterprise
 • Authentication TLS
 • Identity Umu-id@ad.umu.se
 • CA-certifikat UMU-CAROOT-CA2.cer som ligger i Download
 • User certifikat Umu-id.p12 som ligger i Download
 • User private key Umu-id.p12 (sätts automatiskt)
 • User key password Skriv in lösenordet som kopierades ovan
 • Klicka på Connect.

Ställa in eduroam för iPhone/iPad (Manuellt)

För att ställa in eduroam på din iPhone eller iPad manuellt behöver du göra två saker:

 • Installera certifikat
 • Ställa in din telefon att använda certifikatet

Så här installerar du certifikatet för eduroam

1. Öppna en webbläsare på din iPhone eller iPad och gå till https://www.eduroam.umu.se.

2. Logga in med ditt Umu-id och lösenord.

3. Klicka på Skapa certifikat.

4. Skriv in en kommentar för certifikaten och klicka på Skapa certifikat.

  

5. Markera och kopiera ditt lösenord för det personliga certifikatet, du behöver det senare.
Klicka sedan på Ladda ner personligt certifikat.

6. Klicka på Tillåt. Information kommer upp – Profil hämtad.

7. Gå till Inställningar så hittar du Profil hämtad. Klicka på den.

8. Klicka på Installera.

9. Klistra in lösenordet som du kopierade tidigare och klicka Nästa.

9. När du får upp meddelandet Profil installerad klickar du på Klar i övre högra hörnet.

10. Klicka på Ladda ner root-certifikat.

11. Klicka på Tillåt. Information kommer upp – Profil hämtad.

12. Gå till Inställningar så hittar du Profil hämtad. Klicka på den.

13. Klicka på Installera, Installera och sedan på Klar i övre högra hörnet

Nu är certifikaten installerade.

Ställ in din iPhone eller iPad att använda certfikat

1. Gå till Inställningar på din iPhone eller iPad och klicka på Wi-Fi.

2. Klicka på det trådlösa nätverket eduroam.

3. Ändra Läge till EAP-TLS, klicka på Identitet och välj den identitet
som ser ut som bilden nedan (men med ditt Umu-id).

5. OBS! Skriv inte in ett användarnamn. Klicka på Anslut i övre högra hörnet.

6. Klicka på Lita på i övre högra hörnet.

7. Klart. Nu kan du börja använda eduroam.

Vad är eduroam?

eduroam (stavas med gement e) är ett samarbete mellan högskolor och universitet världen över för att underlätta nyttjandet av varandras trådlösa nätverk. En student eller anställd vars universitet är medlem i eduroam kan, med sitt användarnamn från sitt hemuniversitet, logga på det trådlösa nätverket på alla andra högskolor och universitet som är anslutna till eduroam. Mottot lyder Open your laptop and be online.

eduroam står för Education Roaming och använder sig av RADIUS och standarden 802.1x för att förmedla information om användaren från identitetsutfärdaren (användarens universitet) till tjänsteleverantören (lärosätet som står för det trådlösa nätverket).

Kort informationsfilm om vad eduroam är från Australiens motsvarighet till SUNET.

De inställningar vi använder oss av på Umeå universitet är WPA2-Enterprise med EAP-TLS där man måste ladda ned och installera både klient och servercertifikat för att komma igång.
Detta berskivs för de vanligaste operativsystemen i manualerna till höger.
Vad gäller eduroam:s utbredning och täckning finns det tillgängligt på alla UmU:s basar.

Förutom vid Umeå universitetet finns eduroam på ytterligare ett antal universitet och högskolor i Sverige och i övriga världen. På eduroam.org finner du täckning inom världen. Det går att klicka, dra och zooma i kartan för att få mer information om varje plats där eduroam finns.

Mer att läsa om eduroam finns på http://www.eduroam.org/ eller https://www.sunet.se/eduroam/.

Ställa in eduroam på Chromebook (Manuellt)

Den här guiden visar hur du ansluter till det trådlösa nätverket eduroam på en Chromebook. Denna konfiguration behöver du bara göra en gång.

Så här installerar du certifikatet för eduroam

1. Gå till https://www.eduroam.umu.se och logga in med ditt Umu-id vid behov.
Om du inte redan har internetanslutning behöver du ansluta till UmU-Wlan innan (inloggning via webbläsare krävs).

2. Klicka på Skapa certifikat.

3. Kopiera lösenordet i rutan och klicka på Ladda ner personligt certifikat och Ladda ner root-certifikat.

4. Vid nerladdning av root-certifikatet (UMU-CAROOT-CA) behöver man inte kryssa i rutorna.

5. I Chromes adressfält, skriv chrome://settings/certificates, välj fliken Auktoriteter. Klicka på Importera

6. Gå till Nedladdade filer, importera filen UMU-CAROOT-CA2. Observera att du kan behöva välja att visa Alla filer för att filen ska visas.

7. Gå till Dina certifikat, välj Importera och bind till enhet ditt ”Umu-id” certifikat, här kommer du bli tillfrågad lösenordet som du skrev ner/kopierade från punkt 3.

Ställ in din Chromebook att använda certfikat

1. Öppna Chrome igen och gå till chrome://settings. Under sektionen Nätverk expandera Lägg till anslutning och välj Lägg till Wi-Fi.

2. Ställ in trådlösa inställningar

 • SSID eduroam
 • Välj TLS eller EAP-TLS som EAP method  (versionsberoende)
 • Välj none som Phase 2 authentication (om det är tillgängligt)
 • Server CA-certifikat UMU-CAROOT-CA
 • Användarcertifikat UMU-CA0003-CA
 • Identitet Umu-id i (ex. “abcd0001@ad.umu.se”)
 • Bocka för Spara identitet och lösenord
 • Klicka på Anslut

Trådlöst nät vid Umeå universitet

Följande trådlösa nät finns tillgängliga överallt där det trådlösa nätet är utbyggt:

 • eduroam Umeå universitet rekommenderar att du ansluter dig till eduroam. Det är ett säkert och kostnadsfritt wifi som fungerar på universitet och andra platser över hela världen.
 • Umu wifi används endast vid installation av eduroam. Finns för tillfället endast på Campus.
 • UmU wlan okrypterad gästnät.
 • ADM nät som tillhandahålls av Umeå kommun för kommunanställda.

Förutom själva campus finns det även UmU:s trådlösa nät utbyggt på:
* Region Västerbotten
* Örnsköldsvik campus
* Skellefteå campus
* Konstnärligt campus
* Polisutbildningen vid Umestan-området
* Umeå Stadsbibliotek inkl filialer
* IKSU
* Umeå flygplats (endast eduroam)
* Folkets Hus

Det finns även information om var man kan finna eduroam på följande karta.

Så kommer du igång med eduroam

Om du har Windows, Mac, iPhone, eller Android och har tillgång till det trådlösa nätet Umu wifi.

Om du inte har tillgång till Umu wifi eller har ett annat operativsystem installeras eduroam manuellt.