TimeEdit Core Tips och tricks

Här har vi samlat ett par korta tips och tricks för TE Core.

Kortkommandon nedan anges för Windows. Samma kortkommandon finns för Mac men då används ⌘ istället för CTRL.

Göra om Lokalbokning till Kursbokning

  1. Högerklicka på bokningen
  2. Välj Omboka objekt
  3. Välj Kursbokning i Valdalistan
  4. Kurstillfälle och Undervisningstyp dyker nu upp i listan och kan väljas.
  5. Spara bokning

Justera tid med kortkommandon

Genom att använda kortkommandon går det att finjustera en boknings start- och sluttid.

​Tangenter ​Effekt
Piltangenter ​Flytta bokning med 15minuter
SHIFT + Piltangent Flytta vald boknings starttid med 5 minuter
CTRL + Piltangent Justera vald boknings sluttid med 15 minuter
​SHIFT + CTRL + Piltangent ​Justera vald boknings sluttid och längd med 5 minuter

Snabbändra kommentar

  1. Markera bokning
  2. Kortkommando: CTRL + E
  3. Redigera Egen text och Kommentar
  4. Kortkommando: CTRL + S