TE Core Tips och tricks

Kortkommandon nedan anges för Windows. Samma kortkommandon finns för Mac men då används ⌘ istället för CTRL.

Göra om Lokalbokning till Kursbokning

  1. Högerklicka på bokningen
  2. Välj Omboka objekt
  3. Välj Kursbokning i Valdalistan
  4. Kurstillfälle och Undervisningstyp dyker nu upp i listan och kan väljas.
  5. Spara bokning

Justera tid med kortkommandon

Genom att använda kortkommandon går det att finjustera en boknings start- och sluttid.

​Tangenter ​Effekt
Piltangenter ​Flytta bokning med 15minuter
SHIFT + Piltangent Flytta vald boknings starttid med 5 minuter
CTRL + Piltangent Justera vald boknings sluttid med 15 minuter
​SHIFT + CTRL + Piltangent ​Justera vald boknings sluttid och längd med 5 minuter

Snabbändra kommentar

  1. Markera bokning
  2. Kortkommando: CTRL + E
  3. Redigera Egen text och Kommentar
  4. Kortkommando: CTRL + S