Taggarkiv: TE Core

Schemalägg med studentgrupper i TimeEdit Core

När du använder TimeEdit Core har du möjligheten att schemalägga med studentgrupper. Objekten i en schemapost i TimeEdit kan sägas svara på ett antal frågor:

 • Kurstillfälle = Vilken kurs är undervisningen kopplad till?
 • Lokal = Var sker undervisningen?
 • Personal =Vem utför undervisningen?
 • Undervisningstyp = Vilken typ av undervisning ska utföras?
 • Studentgrupp = Vilka ska delta i undervisningen?

Att använda studentgrupper i din schemaläggning kan hjälpa dig att undvika dubbelbokning av studenter och ger samtidigt studenterna ett bättre schema där de kan filtrera bort alla aktiviteter de inte själva behöver delta i.

Är ni intresserade av att börja använda studentgrupper i er schemaläggning hjälper TimeEdit-förvaltningen gärna till med att diskutera upplägg och möjligheter. Maila till timeedit.support@umu.se och boka ett möte.

Läs mer

Objektegenskaper i TimeEdit

I TimeEdit kallas bokningsbara resurser för objekt. Ett objekt har några grundläggande egenskaper som är bra att känna till.

Läs mer

Utkastläget i TimeEdit Core

Utkastläget, eller kort bara Utkast, är en av de funktioner i TE Core som används vid kopiering av scheman och det är för detta det oftast används. Funktionaliteten är dock mer flexibel än så och det finns fler potentiella användningsområden.

På samma sätt som ett mail-utkast inte är ett riktigt mail förrän det skickats är bokningar som utförs i ett utkast i TE Core inte riktiga bokningar förrän utkastet verkställts. Läs mer

Kopiera bokningar i TimeEdit Core med Utkastläget

I TE Core är det möjligt att kopiera schemat för en kurs och flytta det till en ny termin och därigenom återanvända ett schema. Det går att kopiera hela eller valfria delar av schemat samt även ändra valfria delar av schemat. När jag säger schema så syftar jag egentligen på en valfri samling bokningar, men att kopiera schemat för en kurs är det vanligaste användningsområdet.

Kopieringsfunktionen använder sig av flera andra funktioner i TE Core. De viktigaste av dessa är Bokningslistan (framförallt filtrering med objekt), Utkastläge samt Massändring.

Läs mer

Massändring i TimeEdit Core

Allt som går att ändra i en enskild bokning i TE Core går även att massändra, dvs utföra ändringar på många bokningar samtidigt.

Läs mer

Anpassa Objektlistan i TimeEdit Core

​Du kan ställa in vilken information som visas i Objektlistan i TE Core. Inställningen görs för varje Objekttyp.

Läs mer

TimeEdit Core Tips och tricks

Här har vi samlat ett par korta tips och tricks för TE Core. Läs mer

TimeEdit Cores gränssnitt

TE Cores gränssnitt är uppbyggt i fyra olika sektioner:

 1. Menyn eller Sidomenyn
  Kan flyttas till högerkant genom dra och släpp.
  Vyer = Spara, hantera och aktivera Vyer.
  Inställningar = Justera inställningar för aktuell Vy.
  Utkast = Skapa nya Utkast eller växla mellan sparade Utkast.
  Kontoinställningar = Användarspecifika inställningar och byte av lösenord.
  Bokningsinformation = Visar information om aktiv bokning.
  Hjälp = kortkommandon och länkar till hjälpsidor.
 2. Kalenderfönstret
  Visar vald Vy. Här visas befintliga bokning och nya bokningar kan skapas.
 3. Objektlistan
  Här visas alla Objekt som går att boka för den Objekttyp som är vald i Valdalistan.
 4. Valdalistan
  Här väljs önskat Bokningsläge och de Objekt som väljs i Objektlistan hamnar här redo för bokning.

TimeEdits olika gränssnitt

Du kan använda TimeEdit via olika gränssnitt. Oavsett vilket gränssnitt du använder lagras bokningarna i samma databas.

De olika gränssnitten har olika syften och därför även olika för och nackdelar beroende på vad du vill göra. Här följer en kort beskrivning så att du vet när du ska använda vilket gränssnitt.

Läs mer