Utkastläget i TimeEdit Core

Utkastläget, eller kort bara Utkast, är en av de funktioner i TE Core som används vid kopiering av scheman och det är för detta det oftast används. Funktionaliteten är dock mer flexibel än så och det finns fler potentiella användningsområden.

På samma sätt som ett mail-utkast inte är ett riktigt mail förrän det skickats är bokningar som utförs i ett utkast i TE Core inte riktiga bokningar förrän utkastet verkställts.

Sidopanelen ”Utkast”Välj Utkast i menyn och sedan Nytt ukast

Den tredje ikonen i sidomeny öppnar sidopanelen för ”Utkast”. Här listas alla skapade utkast. Markera ett utkast för att öppna det i utkastläget. Du kan växla mellan olika utkast genom att klicka på det i listan. Det översta alternativet är ”Inget utkast” och tar dig ur utkastläget.

Längst ner finns tre knappar.

  • Byt namn = klicka här för att byta namn på det aktiva utkastet.
  • Nytt utkast = klicka här för att skapa ett nytt tomt utkast.
  • Ta bort = klicka här för att ta bort det aktiva utkastet och alla dess bokningar.

Skapa ett nytt utkast

Det finns två olika sätt att skapa ett utkast: ett tomt utkast eller ett utkast baserat på befintliga bokningar.

Skapa ett tomt utkast

  1. Öppna sidopanelen för ”Utkast” i sidomenyn.
  2. Välj ”Nytt utkast” och fyll i önskat namn.
  3. Välj ”Ok”. Du tas nu till utkastläget för ditt nya utkast.

Skapa ett utkast baserat på befintliga bokningar

Se manualen Kopiera bokningar i TE Core med Utkastläget.

Att arbeta i utkastläget

När ett utkast är aktivt så visas en grön bård i överkant. Till vänster visas utkastets namn och till höger finns knappen ”Utför ändringar”.

TE Core i utkastläge med öppen sidopanel och Bokningslista

Visning av förhinder (bokningar)

Både riktiga bokningar och utkast-bokningar visas i kalendern i utkastläge. Riktiga bokningar visas som gråa med breda diagonala ränder medan utkast-bokningar visas normalt. Tex att färglägga typ påverkar enbart bokningarna i utkastläget.

Bokningslista

När du är i utkastläge visar Bokningslistor enbart bokningar från det aktiva utkastet. För att söka efter andra bokningar behöver du gå ur utkastläget.

Kollisioner

Att bokningar i ett utkast inte är riktiga bokningar gör att det är möjligt att tex lägga in en bokning i ett utkast som innehåller lokaler som redan är bokade. Det är ingen egentlig dubbelbokning då bokningen i utkastet inte är riktiga. Om du öppnar en Bokningslista i utkastläget visas kolumnen Kollisioner. Med cirklar indikerar TimeEdit om bokningen i utkastet går att göra till en riktig bokning.

  • Grön cirkel innebär att bokningen kan utföras.
  • Gul cirkel innebär att bokningen kan utföras men den ligger på en infobokning (tex helgdag).
  • Röd cirkel innebär att bokningen INTE kommer att gå att utföra (kan vara upptagna lokaler, lärare, studenter,mm).

Ett lokalobjekt i ett Utkast kan dubbelbokas.

I skärmbilden är Aula Biologica bokad torsdag 5 maj mellan 10:15-12:00 (indikerat med blått). Trots detta har vi i utkastläget kunna boka in samma lokal, samma dag mellan 11:15-15:00. Kolumnen ”Kollisioner” indikerar med en röd cirkel att bokningen inte kommer att kunna utföras om vi inte hanterar kollisionen på något sätt.

Funktioner som valet Ledig i Objektlistan eller massverktyget Automatiska objektval utgår från både riktiga bokningar och utkast-bokningar, men tex massverktyget Lägg till objekt lägger på objektet oavsett om lokalen är ledig eller inte då den enbart utgår från utkastet.

Att göra verklighet av utkastet (Utför ändringar)

När du är nöjd med ditt schemat du lagt i utkastet är det dags att göra om detta till riktiga bokningar. Det är först när knappen Utför ändringar väljs som TimeEdit försöker göra bokningarna i utkastet till riktiga bokningar. Under knappen kan du bocka för ifall du vill försöka dubbelboka dubbelbokningsbara fysiska objekt som Personal och Studentgrupper.

TimeEdit kommer nu att försöka utföra varje bokning. Om alla bokningar kunde utföras avslutas utkastläget och utkastet raderas. Om några av bokningarna inte kunde utföras är du kvar i utkastläget och TimeEdit informerar dig om resultatet. Enbart de bokningar som inte kunde utföras finns nu kvar i utkastet. Du kan nu försöka åtgärda problemet och klicka ”Utför ändringar” igen.

Resultat av att utföra utkast i TE Core