Ny sökning

Om du inte är nöjd med resultatet gör en ny sökning

13 sökresultat för: utbildningswebben

1

Skapa ny fördjupningssida på utbildningswebben

Skapa fördjupningssida En fördjupningssida skapar du via vänstra sidstrukturträdet. Klicka dig fram i sidstrukturträdet till det aktuella programmet genom att markera dess namn. Klicka därefter på ikonen till höger, de tre små strecken. Klicka på alternativet Ny sida. I fältet Namn döper du sidan till vad den handlar om, exempelvis “Kurser inom programmet”, “Utlandsstudier” etc. […]

2

Skapa ny intervjusida på utbildningswebben

Fäll ut sidstrukturträdet på vänster sida, fäst trädet med nålen. Gå till Utbildning/Utbildningskatalog. Klicka på plustecknet för att expandera Program och välj sedan den fakultet programmet tillhör. Markera [Intervjuer] genom att klicka på mappen. Klicka därefter på menyn till höger, de tre små strecken. Välj Ny sida. Döp sidan till namnet på intervjupersonen, för -och […]

3

Skapa intervjublock för utbildningswebben

Öppna trädstrukturen för block och media genom att klicka på ikonen Växla resursfönster, längst upp till höger på sidan. Nåla fast strukturträdet genom att klicka på nålikonen. Block = block på webbsidan, Media = bilder och dokument Välj aktuell fakultet och undermapp genom att klicka på plustecknen. Klicka på mappen som heter Intervjuer så att […]

4

Visa intervju på programsida på utbildningswebben

För att få in intervjun/-erna på programsidan markerar du aktuellt program i vänstra sidstrukturträdet. Klicka på ikonen Alla egenskaper uppe i högra hörnet så att du ser fältet Blockyta 1. Se även till att du kommer åt högra strukturträdet och fliken Block för att kunna dra in interjublocket. Dra sedan in blocket till programsidans Blockyta […]

5

Så är en programsida uppbyggd

Här beskrivs vilket innehåll på programsidan som om du kan redigera i Epi-server samt vilka delar som hämtas från utbildningsdatabasen Selma och redigeras där. Här ser du även vilka delar av innehållet som är universitetsgemensamt för alla program. Kurssidor är uppbyggda efter samma princip. 1. Programmets benämning Uppgifter hämtas från Selma och eventuella ändringar görs […]

6

Skapa välkomstbrev

Du lägger upp ett välkomstbrev via kursens eller programmets sida på umu.se. För att kunna skapa ett välkomstbrev måste du ha rätt roll i det administrativa verktyget Personaladministration.

7

Inriktningsbeskrivning för program, lägga till eller redigera

För program som har olika inriktningar visas dessa under rubriken Anmälan och behörighet, när innehåll har lagts in. Tillfälleskortet för respektive inriktning visas tillsammans med inriktningsbeskrivningen. Inriktningen redigeras som en egen sida: Öppna panelen sidstrukturträdet, och leta upp programsidan Klicka på plussymbolen framför programmets namn för att ta fram undersidorna Klicka på inriktningens namn Klicka […]

8

Kontaktperson för program och kurs

Uppgifter om Programmet ges av/ Programme is given by och Kontaktpersoner för programmet är/ Contact persons for the programme are på program- och kurssidor på utbildningswebben för presumtiva studenter hämtas från Selma och redigeras där. Här ser du från vilka fält i Selma uppgifterna hämtas från: Kontaktperson för programmet/kursen Visar vem som är kontaktperson för […]

10

Radera *märkt program i Episerver

När ett program är nedlagt, ersatt av ett nytt med annan programkod eller fått en ny utbildningsplan ska den gamla sidan plockas bort från Episerver. Här finns information om *märkta kurser, kurspaket och program.   Så här raderar du ett *märkt program: 1. Leta reda på programmet i strukturen. 2. Markera programmet. 3. Klicka på […]