Skapa intervjublock för utbildningswebben

  1. Öppna trädstrukturen för block genom att klicka på ikonen Växla resursfönster, längst upp till höger på sidan. Nåla fast strukturträdet genom att klicka på nålikonen.
  2. Välj aktuell fakultet och undermapp genom att klicka på plustecknen. Klicka på mappen som heter Intervjuer så att den blir markerad. Klicka därefter på menyn till höger, de tre små strecken. Välj Nytt block.
  3. Döp blocket till exempelvis ”Intervju teologprogrammet kandidat” och välj sedan blocktypen Relaterade intervjuer i listan över valbara block genom att klicka på det. (Namnet på blocket syns inte utåt för besökaren utan är till för dig som redaktör.)
  4. Leta reda på aktuell intervju/intervjuer i vänstra strukturträdet. Dra och släpp intervjusidan i intervjublockets blockyta. Om du har fler intervjuer att dra in i blocket gör du samma sak igen.
  5. Publicera blocket när du är klar.

För att visa intervjun på programsidan drar du in intervjublocket på programsidan.