Ändra flera bokningar samtidigt i TimeEdit Viewer

Du kan ändra flera bokningar samtidigt i TimeEdit Viewer. Funktionen är aktiverad på de två schemasidorna Mina bokningar och Schema.

Längst ner på en sida som har funktionen aktiverad hittar du Ändra bokningar.

Ändra bokningar finns längst ner på sidan

När du klickar på knappen aktiveras en ruta där du uppmanas att välja bokningar. Klicka på valfritt antal bokningar och när du valt klart klickar du på knappen Ändra bokningar.

Markera de boknings du vill ändra på när Markeringsrutan visas.

Ändringsfönstret öppnas nu. Högst upp visas tiderna för bokningarna. Tider och Objekt-typer som är markerade med gult skiljer sig åt mellan bokningarna. Bocka ur bokningar för att justera vilka bokningar som ändras. Variation mellan bokningar kan även göra att vissa textfält inte går att ändra samtidigt.

I ändringsfönstret visas tid för alla bokningar högst upp. De bokningar som har varierande objekt i sig är markerade i gult.

Du kan använda denna funktion tillsammans med kopieringsfunktionen för att kopiera flera bokningar samtidigt.