Taggarkiv: TE Viewer

Objektegenskaper i TimeEdit

I TimeEdit kallas bokningsbara resurser för objekt. Ett objekt har några grundläggande egenskaper som är bra att känna till.

Läs mer

Ändra flera bokningar samtidigt i TimeEdit Viewer

Du kan ändra flera bokningar samtidigt i TimeEdit Viewer. Funktionen är aktiverad på de två schemasidorna Mina bokningar och Schema.

Läs mer

Kopiera bokningar i TimeEdit Viewer

Du kan kopiera en befintlig bokning i TimeEdit Viewer. Funktionen är aktiverad på alla bokningssidor för anställda samt de två schemasidorna Mina bokningar och Schema.

Läs mer

Ändra eller avboka bokning i TimeEdit Viewer som anställd

Som anställd kan du på dina egna bokningar avboka, ändra objekt och uppdatera textfält. På din institutions bokningar kan du ändra objekt och uppdatera textfält. På bokningsidor kan du ändra den typ av bokningar som skapas på sidan, men på schemasidor är ändring begränsat till ett par schemasidor bakom personal-inloggning. På sidan Mina bokningar hittar du alla de bokningar du själv gjort. Om du vill ändra en institutionsbokning använder du sidan Schema 

Läs mer

Schemaläggning med lokal i TimeEdit Viewer

Du kan schemalägga en kurs via TE Viewer. För bokningar med lokal använder du bokningssidan Kursbokning.

Läs mer

Ändra eller avboka grupprum i TimeEdit som student

Om du behöver ändra eller avboka en av dina bokningar kan du hitta all dina bokningar på sidan Mina bokningar

Välj Mina bokningar

Leta reda på den bokning du vill ändra/avboka och klicka på den.

Välj bokning

En ruta dyker upp med information om bokningen. Välj Ändra/Avboka.

Välj ändra/avboka

Du kan nu justera datum och tid för bokningen. Välj Spara för att bekräfta ändringen. Vill du avboka väljer du Avboka. Du uppmanas att bekräfta avbokningen genom att välja Avboka igen.

Välja Avboka eller Spara

Boka grupprum i TimeEdit som student

För att kunna logga in och boka måste du ha ett Umu-ID samt vara registrerad på någon kurs vid Umeå universitet.

Logga in via https://cloud.timeedit.net/umu/web/ och välj Bokning för studenter.

Du kan även boka grupprum via Mazemap.

Läs mer

TimeEdits olika gränssnitt

Du kan använda TimeEdit via olika gränssnitt. Oavsett vilket gränssnitt du använder lagras bokningarna i samma databas.

De olika gränssnitten har olika syften och därför även olika för och nackdelar beroende på vad du vill göra. Här följer en kort beskrivning så att du vet när du ska använda vilket gränssnitt.

Läs mer