Kopiera bokningar i TimeEdit Viewer

Du kan kopiera en befintlig bokning i TimeEdit Viewer. Funktionen är aktiverad på alla bokningssidor för anställda samt de två schemasidorna Mina bokningar och Schema.

Klicka på en befintlig bokning som du har behörighet att ändra. Bokningsdetaljer öppnas nu. Klicka på kalenderikonen bredvid tiden.

Klicka på en bokning för att öppna bokningsdetaljer. Kopieringsikonen finns bredvid tid.

En kalender-widget öppnas nu. De dagar som är grå går inte att boka (tex för att lokalen är upptagen). Markera de dagar du vill skapa en kopia på. När du är klar klickar du på knappen längst ner. På knappen framgår det hur många kopior som skapas.

Kalenderwidget för kopiering

Lyckas TimeEdit skapa alla kopior visas alla bokning som skapats. Misslyckas någon av kopiorna får du en lista på vilka som lyckats och vilka som misslyckats.