Inlägg av Mikael Kohkoinen

Ändra eller avboka bokning i TimeEdit Viewer som anställd

Som anställd kan du på dina egna bokningar avboka, ändra objekt och uppdatera textfält. På din institutions bokningar kan du ändra objekt och uppdatera textfält. På bokningsidor kan du ändra den typ av bokningar som skapas på sidan, men på schemasidor är ändring begränsat till ett par schemasidor bakom personal-inloggning. På sidan Mina bokningar hittar […]

Ändra eller avboka grupprum i TimeEdit som student

Om du behöver ändra eller avboka en av dina bokningar kan du hitta all dina bokningar på sidan Mina bokningar.  Leta reda på den bokning du vill ändra/avboka och klicka på den. En ruta dyker upp med information om bokningen. Välj Ändra/Avboka. Du kan nu justera datum och tid för bokningen. Välj Spara för att […]

Prenumerera på ett TimeEdit-schema

Det finns två olika metoder för att få in bokningar från TimeEdit till din kalenderapplikation: prenumeration och import. Att prenumerera på ett schema innebär att bokningarna i din kalender uppdateras när de uppdateras i TimeEdit, men det innebär även att passerade bokningar tas bort. Om du istället importerar ett statiskt schema får du inte längre […]

TimeEdit Cores gränssnitt

TE Cores gränssnitt är uppbyggt i fyra olika sektioner: Menyn eller Sidomenyn Kan flyttas till högerkant genom dra och släpp. Vyer = Spara, hantera och aktivera Vyer. Inställningar = Justera inställningar för aktuell Vy. Utkast = Skapa nya Utkast eller växla mellan sparade Utkast. Kontoinställningar = Användarspecifika inställningar och byte av lösenord. Bokningsinformation = Visar […]

TimeEdits olika gränssnitt

Du kan använda TimeEdit via olika gränssnitt. Oavsett vilket gränssnitt du använder lagras bokningarna i samma databas. De olika gränssnitten har olika syften och därför även olika för och nackdelar beroende på vad du vill göra. Här följer en kort beskrivning så att du vet när du ska använda vilket gränssnitt.