TimeEdits olika gränssnitt

Du kan använda TimeEdit via olika gränssnitt. Oavsett vilket gränssnitt du använder lagras bokningarna i samma databas.

De olika gränssnitten har olika syften och därför även olika för och nackdelar beroende på vad du vill göra. Här följer en kort beskrivning så att du vet när du ska använda vilket gränssnitt.

TimeEdit Viewer

Det här är det gränssnitt de flesta på Umeå Universitet använder. TE Viewer är i första hand utformad för att söka ut och visa schema men har även ett enklare bokningsgränssnitt. Du kan bland annat utföra Kursbokningar, Kursbokningar utan lokal, Lokalbokningar och Utrustningsbokningar.

TE Viewer kallas ibland Lokalbokningen, Webbokningen eller Enkla webbgränssnittet.

Funktionalitet

 • Sök och visa schema/bokningar
 • Prenumerera på schema/bokningar
 • Enkelt bokningsgränssnitt

Fördelar

 • Alla på Umu har tillgång
 • Lätt att boka utan instruktion

Nackdelar

 • Bara en begränsad typ per bokning, tex Lokal.
 • Begränsad möjlighet att utföra avancerad schemaläggning

Målgrupp

 • Anställd
  • Vill boka mötesrum
  • Vill schemalägga kurstillfälle
  • Vill söka fram kurs- eller personligt schema
  • Vill prenumerera på schema
 • Student
  • Vill söka fram schema
  • Vill prenumerera på schema
  • Vill boka grupprum

TimeEdit Core

TE Core är en klient för professionella bokare som du kör direkt i din webbläsare. Med TE Core kan du resurshantera i flera dimensioner i samma bokning, dvs förutom Lokal även Personal, Utrustning och Studenter. Du har även full kontroll över alla aspekter av en bokning och kan omboka objekt och flytta bokningar. Det finns även möjlighet till massändring och kopiering av bokningar.

TE Core kallas ibland Webbklienten eller Klienten.

Funktionalitet

 • Flera begränsade resurser i samma bokning
 • Massändring
 • Kopiering av enskilda bokningar och schema

Fördelar

 • Ändra alla delar av en bokning.
 • Kopiering och flytt av enskilda bokningar eller hela scheman
 • Gruppera bokningar
 • Flera begränsade typer: Lokal, Personal, Student, Utrustning
 • Bättre överblick vid schemaläggning
 • Möjlighet att anpassa gränssnittet för den typ av schemaläggning du gör

Nackdelar

 • Kan upplevas svår att använda utan instruktion.

Målgrupp

 • Personer som bokar mycket
 • Centrala schemaläggare
 • Har behov av mer avancerad funktionalitet.

Det är bra om minst ett par användare per institution har tillgång till och kan hantera TE Core.

Utbildning och behörighet

För att få tillgång till TE Core behöver användaren gå igenom en kostnadsfri utbildning om ca 4h. Utbildning hålls normalt 1 gång i månaden. Se Kalendarium på Aurora.