Massändring i TimeEdit Core

Allt som går att ändra i en enskild bokning i TE Core går även att massändra, dvs utföra ändringar på många bokningar samtidigt.

Läs mer

Anpassa Objektlistan i TimeEdit Core

​Du kan ställa in vilken information som visas i Objektlistan i TE Core. Inställningen görs för varje Objekttyp.

Läs mer

TimeEdit Core Tips och tricks

Här har vi samlat ett par korta tips och tricks för TE Core. Läs mer

Ändra eller avboka bokning i TimeEdit Viewer som anställd

Som anställd kan du på dina egna bokningar avboka, ändra objekt och uppdatera textfält. På din institutions bokningar kan du ändra objekt och uppdatera textfält. På bokningsidor kan du ändra den typ av bokningar som skapas på sidan, men på schemasidor är ändring begränsat till ett par schemasidor bakom personal-inloggning. På sidan Mina bokningar hittar du alla de bokningar du själv gjort. Om du vill ändra en institutionsbokning använder du sidan Schema 

Läs mer

Ändra eller avboka grupprum i TimeEdit som student

Om du behöver ändra eller avboka en av dina bokningar kan du hitta all dina bokningar på sidan Mina bokningar

Välj Mina bokningar

Leta reda på den bokning du vill ändra/avboka och klicka på den.

Välj bokning

En ruta dyker upp med information om bokningen. Välj Ändra/Avboka.

Välj ändra/avboka

Du kan nu justera datum och tid för bokningen. Välj Spara för att bekräfta ändringen. Vill du avboka väljer du Avboka. Du uppmanas att bekräfta avbokningen genom att välja Avboka igen.

Välja Avboka eller Spara

Boka grupprum i TimeEdit som student

För att kunna logga in och boka måste du ha ett Umu-ID samt vara registrerad på någon kurs vid Umeå universitet.

Logga in via https://cloud.timeedit.net/umu/web/ och välj Bokning för studenter.

Du kan även boka grupprum via Mazemap.

Läs mer

Prenumerera på ett TimeEdit-schema

Det finns två olika metoder för att få in bokningar från TimeEdit till din kalenderapplikation: prenumeration och import. Att prenumerera på ett schema innebär att bokningarna i din kalender uppdateras när de uppdateras i TimeEdit, men det innebär även att passerade bokningar tas bort. Om du istället importerar ett statiskt schema får du inte längre uppdateringar men bokningarna blir en del av din kalender och tas inte bort.

Läs mer

TimeEdit Cores gränssnitt

TE Cores gränssnitt är uppbyggt i fyra olika sektioner:

 1. Menyn eller Sidomenyn
  Kan flyttas till högerkant genom dra och släpp.
  Vyer = Spara, hantera och aktivera Vyer.
  Inställningar = Justera inställningar för aktuell Vy.
  Utkast = Skapa nya Utkast eller växla mellan sparade Utkast.
  Kontoinställningar = Användarspecifika inställningar och byte av lösenord.
  Bokningsinformation = Visar information om aktiv bokning.
  Hjälp = kortkommandon och länkar till hjälpsidor.
 2. Kalenderfönstret
  Visar vald Vy. Här visas befintliga bokning och nya bokningar kan skapas.
 3. Objektlistan
  Här visas alla Objekt som går att boka för den Objekttyp som är vald i Valdalistan.
 4. Valdalistan
  Här väljs önskat Bokningsläge och de Objekt som väljs i Objektlistan hamnar här redo för bokning.

TimeEdits olika gränssnitt

Du kan använda TimeEdit via olika gränssnitt. Oavsett vilket gränssnitt du använder lagras bokningarna i samma databas.

De olika gränssnitten har olika syften och därför även olika för och nackdelar beroende på vad du vill göra. Här följer en kort beskrivning så att du vet när du ska använda vilket gränssnitt.

Läs mer