Förhandsgranska och dela ett formulär i Forms

I denna manual visar vi hur du förhandsgranskar och delar ett formulär (enkät) eller frågeformulär (quiz, test) i Forms. 

Förhandsgranska ett formulär eller frågeformulär

Förhandsgranskning av ett formulär (enkät) eller frågeformulär (test) bör du göra innan du väljer att dela ditt formulär. Syftet är att simulera att du ska göra enkäten eller testet och på så sätt se ordningen på frågor, alternativ eller förgreningar.

 1. Sök dig till formuläret eller frågeformulärets huvudmeny och klicka på Förhandsgranskning.
  Förhandsgranska och dela ett formulär i Forms - hitta förhandsgranska knappen
 2. Du kommer till förhandsgransknings vy där du kan simulera att du ska besvara frågorna.
 3. Klicka på Dator för att se ditt formulär i datorskärms vy.
  Förhandsgranska och dela ett formulär i Forms - förhandsgranskningsvy
 4. Klicka på Mobil för att se formulär i mobilskräms vy.
 5. Klicka på Bakåt för att lämna förhandsgransknings vy.
  Förhandsgranska och dela ett formulär i Forms - förhandsgranskningsvy telefon

Dela formulär

Här visar vi hur du dela ditt formulär. Att dela ett formulär och frågeformulär (test) fungerar på samma sätt. Att dela ett formulär består av två steg. Välja vem du ska dela till (skicka och samla in svar) och på vilket sätt du vill dela (välj distribueringsmetod).

1. Gå till Form portal huvudmeny och välj det formulär/frågeformulär du vill dela.
2. Sök dig till formulärets huvudmeny och klicka på Dela.
3. En ruta under dela kommer upp med tre alternativ. Börja med att klicka på pilen under alternativ ”Skicka och samla in svar”.

Dela formulär flik

Skicka och samla in svar

Steg 1 är att välja vem som ska få tillgång till att svara på ditt formulär. (För mer inställningar se: Justera inställningarna i Forms).

 1. Klicka på Alla kan Svara om du vill att alla kan svara på ditt formulär/test. (Detta alternativ garanterar att alla deltagare är anonyma).
 2. Klicka på Endast personer i organisation kan svara om du vill att alla med Umu-id kan svara.
 3. Klicka på Specifika personer i min organisation kan svara om du vill välja vilka personer med Umu-id som kan svara. (En ruta kommer upp där du skriver in e-postadress).Dela formulär - Skicka och samla in svar

Välj distrubueringsmetod

Steg 2 handlar om att välja hur du vill dela ditt formulär. Du kan dela ditt formulär på fyra olika sätt. Via länk, QR-kod, inbäddningskod eller via mail. 

Dela via länk

 1. Klicka på Kedjan för att dela via länk. (standard inställning).
 2. Klicka på Kopiera för att kopiera länken.
  Dela formulär - via länk

Dela via QR-kod

 1. Klicka på QR icon för att dela via QR-kod.
 2. Klicka på Ladda ned för att ladda ner QR-kod som bild. (exempelvis klistra in i PowerPoint).
  Dela formulär - via QR-kod

Dela via inbäddningskod

 1. Klicka på bädda in icon för att dela formulär genom att bädda in till en hemsida (exempelvis Canvas).
 2. Klicka på Kopiera för att kopiera inbäddningskoden.
  Dela formulär - via inbäddningskod

Dela via mail

 1. Klicka på mail icon för att dela formulär via mail. Du kommer till Outlook med inbäddad länk i mailet.
  Dela formulär - via mail