Objektegenskaper i TimeEdit

I TimeEdit kallas bokningsbara resurser för objekt. Ett objekt har några grundläggande egenskaper som är bra att känna till.

Fysiskt eller abstrakt objekt

Ett objekt är antingen fysiskt eller abstrakt. Fysiska objekt används för resurser som är begränsade som till exempel Lokaler. För att undvika att fysiska objekt dubbelbokas så gör TimeEdit en kollisionskontroll på fysiska objekt och tillåter bara bokningen om kontrollen lyckas.

Abstrakta objekt är motsatsen till fysiska objekt och ingen kollisionskontroll görs på dessa vilket innebär att dessa alltid går att boka.

I Umu:s TimeEdit-databas har vi 4 olika Objekt-typer som har fysiska objekt:

  • Lokaler
  • Utrustning
  • Personal
  • Studentgrupper (Klass, Grupp och Student)

Dubbelbokning

För två av de fysiska objekttyperna i TE Core, Personal och Studentgrupper, går det att tillåta dubbelbokning vid bokningstillfället. Högerklicka på det objekt i Valdalistan som du vill dubbelboka och välj ”Tillåt dubbelbokning”. Lokal och Utrustning går aldrig att dubbelboka.

Notera att ”Tillåt dubbelbokning” kontrolleras när dubbelbokningen utförs. TimeEdit lagrar inte information om dubbelbokning i bokningen.

Då abstrakta objekt inte kolliderar räknas dessa inte som dubbelbokningar.

Virtuella objekt

Virtuella objekt används ifall direkt bokning av en resurs inte tillåts, tex för en process där schemaläggning och lokal-tilldelning separerats. Virtuella objekt kan motsvara ett specifikobjekt men kan också vara mer allmänt hållen och indikera tex typ av lokal. Schemaläggaren använder det virtuella objektet i sin schemapost för att indikera vilken resurs de vill boka.

Visning av objekt i Valdalistan

Objektens egenskaper indikeras visuellt i Objektlistan och Valdalistan.

  • Fysiska objekt = Visas utan prefix, tex NAT.D.450
  • Abstrakta objekt = Visas med stjärna (*) framför, tex *Föreläsning
  • Virtuella objekt = Visas i kursiv stil, tex Domteater (virtuell+fysisk), *Hörsal (virtuell+abstrakt)
  • Dubbelbokning av fysiskt objekt aktiveras = Visas med plustecken (+) framför i Valdalistan, tex +Mikael Kohkoinen