Taggarkiv: backup

Min backup för Windows

Min backup är aktiverat för alla anställda.

För anknutna måste Prefekt eller motsvarande eller IT-ansvarig vid institutionen aktivera dig.
När det är gjort skickas ett mail ut till dem som tjänsten är beställd för.

1. Gå till följande adress https://minbackup.umu.se:4285/och logga in med ditt Umu-id

2. Gå till Apphämtningar, välj klient efter det operativsystem ni har på er dator så kommer filen att laddas ned.

apphämtningssida, backup

3. Kör filen som laddades ned och klicka Nästa

4. Om du godtar villkoren i licensavtalet, klicka Nästa

5. Om du vill byta installationsmapp kan du göra det i detta steg. Annars klicka Nästa

6. Klicka Installera, och sedan Klart när installationen är färdig.

7. När installationen är klar starta CrashPlan och ange UmU-id och serveradress minbackup.umu.se.

8. Logga in med Umu-id

9. Klicka på Hantera filer för att komma vidare för att välja vilka filer du vill ta backup på. OBS! standard är enbart Mina dokument.