Ny sökning

Om du inte är nöjd med resultatet gör en ny sökning

9 sökresultat för: zoom

2

Instruktioner för digitala disputationer

Instruktioner digitala disputationer Instruktionen gäller för lokalerna Triple Helix och Aula Biologica. Förberedelser inför den digitala disputationen Utse en moderator Se till att det finns en person på plats under disputationen som kan moderera och administrera mötet i det verktyg som du väljer. Moderatorn är ett stöd för dig för att allt ska fungera smidigt […]

3

Malltexter svenska välkomstbrev

Här hittar du malltexter att utgå ifrån när du skapar information till nyantagna studenter. Text i kursiv ska redigeras eller tas bort för respektive kurs eller program. Välkomsthälsning Du är antagen till [KURSEN] [PROGRAMMET], men innan du kan börja måste du göra några saker innan kursstart. Här får du veta vad du måste göra hur […]

4

Malltexter engelska välkomstbrev

Här hittar du engelska malltexter att utgå ifrån när du skapar information till nyantagna studenter. Text i kursiv ska redigeras eller tas bort för respektive kurs eller program. Text in italics inside brackets needs to be edited or deleted so the information is correct for the respective course or programme. Welcome Greeting Congratulations! It is […]

5

Olika inloggningar och i vilka tjänster de används

Det är inte alltid helt lätt att veta vilken inloggning som ska användas till vilken tjänst. Här har vi samlat de olika inloggningstyperna som finns, hur de ska användas och i vilka tjänster. De olika inloggningstyperna som beskrivs på sidan är: ADFS CAS SSO SWAMID Umu-id Umu-mail ADFS Används ursprungligen för att logga in i […]

6

Vanliga frågor om Whiteboard, FAQ

Whiteboard FAQ Vem kan använda Whiteboard? Whiteboard är idag tillgängligt för alla studenter och anställda. Externa kan i dagsläget inte delta i en Whiteboard. Kan jag samarbete i Whiteboard? Ja, det kan ni! Öppna den Whiteboard du vill samarbeta inom. Klicka på Dela ikon i höger hörn. Välj sedan Dela länk > kopiera och skicka […]

7

Infoga bild i grafiskt mallverktyg

Det kan finns några olika inställningar i de olika mallarna i mallverktyget. I formuläret till dokumentmallen ser det ut så här: Först klickar du på den vita tomma rutan för att välja bild. Då dyker denna ruta upp: Under sök kan du välja att söka upp en bild i mediabanken. Enklast är att söka upp […]

8

Använda en mall i grafiskt mallverktyg

Den här sidan besvarar hur du använder en mall i grafiskt mallverktyg. I det här fallet använder vi oss av mallen för A4-blad. Generella inställningar Välj mallen A4-blad under dokumentmallar på startsidan för grafiskt mallverktyg. När du öppnat mallen finns det ett formulär till vänster bredvid förhandsgranskningen. På layoutknappen väljer du om du vill använda […]

9

Manual