Skapa bildspel i Episerver

1. Skapa ett bildspelsblock på önskad plats antingen på sidan eller i resursbiblioteket.

2. Bestäm om bildspelet ska ha en ”presentationbild” som visas innan själva bildspelet startar. Bocka i sådant fall i Visa presentationsbild och presentationstext innan bildspelet.

3. Peka ut önskad presentationsbild genom att klicka på ikonen för Mediabanken. Beskär bilden med mallen Standard 16:9.

4. Fyll i rubrik samt din presentationstext som visas innan bildspelet startar.

5. Om du vill att bilderna i bildspelet ska kunna visas i lightbox (större än sidan bredd) bockar du i Visa bildspel i lightbox.

6. Bilder kan ha bildtext. Bocka i detta val om texterna ska visas under varje bild i bildspelet.

Lägg till bilder i bildspelet

7. Klicka på plusikonen under raden Bildspelinnehåll.

8. En dialogruta med  dyker upp. Klicka på ikonen för Mediabanken för att leta fram bilden.

9. Beskär bilden med mallen Standard 16:9 klicka på Use media (adjusted) för att lägga till innehållet i dialogrutan.

10. Klicka på Lägg till.

11. För att lägga till fler bilder följ stegen 7-10 ovan.

12. Publicera blocket och dra in det på sidan när du är klar.

13. Om du vill ändra ordning på bilderna kan du göra det genom att redigera bildspelblocket.För muspekaren över bilden du vill flytta eller ta bort. Ute till höger på raden ser du en hambugermeny, klicka på den och välj det du vill göra.

14. När du är klar publicerar du dina ändringar.