Taggarkiv: MIMS

Skapa manuella puffar eller dra och släpp en sida som puff på startsidan

När en puff återfinns i fullbredd kan de få två olika utseenden beroende på om det är ett manuellt puffblock som används eller om det är en sidpuff. Se bilder längst ner i dokumentet. När puffarna återfinns i 2, 3 spalt för de samma utseende.

Så här gör du (2 blocktyper ingår)

Steg 1 skapa layoutblock 

 1. Skapa ett nytt block, välj det som heter Layoutblock och döp blocket.
 2. Skriv en rubrik om du vill att hela layoutsektionen ska ha en gemensam rubrik, annars lämna fältet tomt.
 3. Välj Layout (Fullbredd, två-spalt eller tre-spalt).
 4. Välj bakgrundsfärg (KC-webbar – Vitt, svart eller grått). (MIMS – Vitt, grått eller blått).
 5. Valet ”Ta bort luft i toppen av blocket” används bara om du har flera olika layoutblock med samma bakgrundsfärg efter varandra. Vid detta val hänger det andra layoutblocket ihop mer med det första.
 6. Klicka på spara.
 7. Nu ska du fylla blocket med innehåll. Det gör du genom att antingen skapa det direkt via layoutblocket eller via den högra mappstrukturen.

Steg 2 skapa manuellt puffblock och/eller dra och släpp en sida (två val)

Manuellt puffblock

 1. Skapa ett nytt manuellt puffblockblock, välj blocket som heter Puff till externa sidor och dokument.
 2. Namnge block, skriv en rubrik och lägg till en bild i fälten som heter Bild och Bild i layoutblock fullbredd (1400×480. Beskär sedan bilderna.OBS! Om bilden ska användas i fullbredd behöver du lägga till bilden i både fältet “Bild” och “Bild layoutblock fullbredd (1400×480)” Den cropmall du ska använda heter X – KC –Fullbredd. Klicka sedan på Use media adjusted.
  En puff som återfinns i två eller trespalt räcker det att du bara lägger till en bild i fältet “Bild”. Den cropmall du ska använda heter Standard 16:9. Klicka sedan på Use media adjusted.
 3. Skriv en ALT-TEXT 
 4. Skriv den pufftext som ska visas.
 5. Lägg till en url.
 6. Klicka därefter på skapa
 7. För att lägga till fler manuella puffar så gör du samma sak igen.
 8. Publicera layoutblocket och sidan där det finns när du är klar.

Sidpuff

 1. Om en sida har innehåll i fliken puffinnehåll kan du dra sidan och släppa den i layoutblocket.
 2. Öppna vänstra panelfönstret. Markera och dra sidan till blockytan och släpp.

 3. Publicera layoutblocket och sidan där det finns när du är klar.2-spalt sidpuff och manuellt puffblock
  Manuellt puffblock fullbredd 
  Sidpuff i fullbredd


Lista nyheter/artiklar med artikellistblock i Optimizely

För att lista nyheter (vi kallar dem artiklar i Optimizely CMS12) använder du dig av blocket Artikellistblock. Blocket kan lista artiklar enligt två olika utseenden, lista och som puffar:

Artikellistblock MIMS lista Artikellistblock MIMS puffar

 

Gör så här:

 1. Skapa ett Artikellistblock och namnge det.
 2. Ange vilken/vilka organisationstaggar du vill att blocket ska plocka upp.
 3. Fyll i en eventuell rubrik.
 4. Ange hur många artiklar som blocket ska plocka upp.
 5. Kryssa i ”Visa som puffar” om du vill att blocket ska visa artiklarna som puffar istället för en lista.
 6. Om du vill länka vidare till en sida där du listar fler artiklar/nyheter, gör det via ”Länk till mer sida”.
 7. Du kan också ange en avvikande bakgrundsfärg för blocket (användbart om du använder blocket som puffblock på en startsida).
  • Detta fungerar dock bara på sidor som stödjer avvikande bakgrundsfärg, t ex startsidor.
  • ”Ta bort luft i toppen av blocket” används för att t.ex. minska avstånd mellan två block med samma bakgrundsfärg.
 8. Dra in blocket i en blockyta på sidan du vill visa listan/puffarna.
 9. Publicera blocket och sidan.

 

Artikellista redaktörsvy

Skapa videoblock i fullbredd på startsida

Videoblocket skapas upp och läggs till i layoutblocket på startsidan. Thumbnailbilden för videon behöver läggas in manuellt i två olika format (desktop och mobilt).

Så här gör du (2 blocktyper ingår) 

Steg 1 skapa layoutblock 

1. Skapa ett nytt block, välj det som heter Layoutblock och döp blocket. 

2. Skriv en rubrik om du vill att hela layoutsektionen ska ha en gemensam rubrik, annars lämna fältet tomt.

3. Välj Layout Fullbredd.

4. Välj bakgrundsfärg (Vitt, svart eller grått).

5. Valet ”Ta bort luft i toppen av blocket” används bara om du har flera olika layoutblock med samma bakgrundsfärg efter varandra. Vid detta val hänger det andra layoutblocket ihop mer med det första.

6. Klicka på spara.

7. Nu ska du fylla blocket med innehåll. Det gör du genom att antingen skapa det direkt via layoutblocket eller via den högra mappstrukturen.

Steg 2 skapa Videoblock

1. Skapa ett Videoblock.

2. Namnge blocket, skriv en rubrik och bildtext. Klistra in url till filmen (Blocket stödjer Youtube, Vimeo och Umu-play). Välj att bocka i Visa i lightbox.

3. Lägg till en bild i båda fälten. Fältet Visningsbild beskärs med cropmallen som heter Standard 16:9. Fältet Visningsbild layoutblock i fullbredd (1400×480) beskärs med X – KC – Fullbredd layout.

4. Publicera Videoblocket när du är klar.

5. Publicera sedan layoutblocket och sidan.

Redigera startsidans toppbild och länkyta

Toppbilder på startsida

Toppbilden behöver beskäras i två olika format, desktop och mobilt. Toppbilderna finns under fliken Toppbild på startsidan.

Startsidans bild i desktop-läge heter Toppbild (5:2). Använd cropmallen som heter ”X – KC – Desktop startsida toppbild”


KC och Mims använder detta format för mobilt-läge

Startsidans bild i mobilt-läge heter Toppbild (1:1) . Använd cropmallen som heter ”Toppbild för porträttsida”

Toppbildslänkar 

Du har möjlighet att ha 0 – 3 länkar. Länkarna skapas manuellt av webbredaktör. Vid 0 länkar visas ej yta ovan bilden.

Klicka på skapa ny länk i blockytan som heter Toppbildlänkar på startsidan.

Skriv länknamn/text.

Peka ut den interna sidan i egenskapen Sida. Om det är en extern länk väljer du egenskapen Extern länk.

Klicka på Ok och publicera sidan när du är klar.

Manuellt kontaktblock i Episerver/Optimizely

Manuellt kontaktblock är en version av umu.se:s ”externa personer”, men med lite mer generellt användningsområde. Du som redaktör kan själv ange vilka kontaktuppgifter som ska finnas i blocket, vilket kan vara användbart om personen inte är anställd vid Umeå universitet eller om du vill lyfta fram en annan position/roll än den som plockas upp automatiskt av det vanliga kontaktblocket (som är kopplat till personalkatalogen).

Det manuella kontaktblocket kan dras in i blockytor, textfält eller layoutblock och syns som “kontaktblock” där.

 1. Skapa ett block av typen Manuellt kontaktblock i lämplig mapp i resursbiblioteket till höger i Optimizely
 2. Välj ut och beskär en bild på personen i formatet 1:1 (kvadratisk).
 3. Fyll i följande fält manuellt:
  • Namn
  • Titel
  • Organisation
  • Beskrivning
  • E-post
  • Telefon
  • Länk
  • Länktext

(Inaktiva fält skrivs inte ut.)

Blocket går att översätta!

Manuellt kontaktblock full bredd

Skapa bildspel i Episerver

1. Skapa ett bildspelsblock på önskad plats, antingen på sidan eller i resursbiblioteket.

2. Bestäm om bildspelet ska ha en presentationsbild som visas innan själva bildspelet startar. Bocka i så fall i Visa presentationsbild och presentationstext innan bildspelet.

3. Peka ut önskad presentationsbild genom att klicka på ikonen för Mediaflow. Välj mallen Standard 16:9.

4. Fyll i rubrik och presentationstext som kommer att visas innan bildspelet startar. Presentationstext måste vara inlagd för att den utpekade presentationsbilden ska visas.

5. Om du vill att bilderna i bildspelet ska kunna visas i lightbox (dvs. att bildspelet visas i större format) bockar du i Visa bildspel i lightbox.

6. Bilder kan ha bildtext. Bocka i detta val om texterna ska visas under varje bild i bildspelet.

Lägg till bilder i bildspelet

7. Klicka på plusikonen under raden Bildspelsinnehåll.

8. En dialogruta med  dyker upp. Klicka på ikonen för Mediaflow för att leta fram bilden.

9. Välj bildstorleksmallen som heter Standard 16:9 klicka på Infoga bilden för att lägga till innehållet i dialogrutan.

10. Klicka på Lägg till.

11. För att lägga till fler bilder följ stegen 7-10 ovan.

12. Publicera blocket och dra in det på sidan när du är klar.

13. Om du vill ändra ordning på bilderna kan du göra det genom att redigera bildspelsblocket. För muspekaren över bilden du vill flytta eller ta bort. Ute till höger på raden ser du en menyikon, klicka på den och välj det du vill göra.

14. När du är klar publicerar du dina ändringar.

Filmblock i Episerver

 1. Skapa ett filmblock på önskad plats antingen på sidan eller i resursbiblioteket.
 2. Fyll i obligatorisk information:
  • Rubrik
  • Beskrivning
  • Klicka  på länken ”(Klicka här för att ange film)” film som återfinns på Mediaflow. När du väljer att infoga film är det viktigt att du kryssar i alternativet ”starta uppspelningen direkt när sidan visas”. Om du inte gör det funkar den inte i vissa mobiltelefoner samt att desktopanvändare behöver trycka på play 2 gånger för att filmen ska börja spelas upp.

   • Om filmen återfinns på någon annan plattform anger du du adressen till filmen enligt nedan.
  • Länk till filmen som ska finnas på antingen Youtube, Vimeo eller Umu-play.
 3. Fyll i valfri information:
  • Visningsbild. Om du vill ha en annan visningsbild än den automatiska kan du välja en ny bild från Qbank.
  • Placering i brödtext. Välj hur filmblocket ska visas när blocket ligger i brödtextfältet och inte en blockyta.
 4. Publicera videoblocket.
 5. Dra in på den eller de sidor där den ska visas.