Taggarkiv: mediaflow

Skapa bildspel i Episerver

1. Skapa ett bildspelsblock på önskad plats, antingen på sidan eller i resursbiblioteket.

2. Bestäm om bildspelet ska ha en presentationsbild som visas innan själva bildspelet startar. Bocka i så fall i Visa presentationsbild och presentationstext innan bildspelet.

3. Peka ut önskad presentationsbild genom att klicka på ikonen för Mediaflow. Välj mallen Standard 16:9.

4. Fyll i rubrik och presentationstext som kommer att visas innan bildspelet startar. Presentationstext måste vara inlagd för att den utpekade presentationsbilden ska visas.

5. Om du vill att bilderna i bildspelet ska kunna visas i lightbox (dvs. att bildspelet visas i större format) bockar du i Visa bildspel i lightbox.

6. Bilder kan ha bildtext. Bocka i detta val om texterna ska visas under varje bild i bildspelet.

Lägg till bilder i bildspelet

7. Klicka på plusikonen under raden Bildspelsinnehåll.

8. En dialogruta med  dyker upp. Klicka på ikonen för Mediaflow för att leta fram bilden.

9. Välj bildstorleksmallen som heter Standard 16:9 klicka på Infoga bilden för att lägga till innehållet i dialogrutan.

10. Klicka på Lägg till.

11. För att lägga till fler bilder följ stegen 7-10 ovan.

12. Publicera blocket och dra in det på sidan när du är klar.

13. Om du vill ändra ordning på bilderna kan du göra det genom att redigera bildspelsblocket. För muspekaren över bilden du vill flytta eller ta bort. Ute till höger på raden ser du en menyikon, klicka på den och välj det du vill göra.

14. När du är klar publicerar du dina ändringar.

Lägga till toppbild på sida i Episerver

1. Gå till ingången Toppbild  på den sida du vill lägga in en toppbild. Toppbild kan användas på sidtyperna standardsida, subwebbstartsida och porträtt/reportage.

Skärmdump

2. Klicka på symbolen för Mediaflow under fliken Toppbild. Ett fönster för Mediaflow öppnas och där du kan söka efter den bild du vill ha.

3. Markera den bild du vill ha för att se bilden och läsa bildrättigheter.

4. Välj Använd bild för att kunna ge bilden rätt storlek.

5. I menyn Bildstorlek väljer du mallen Toppbild (måtten är 2560×800).

 • Toppbild för porträttsida:
  Om du ska lägga till en toppbild på sidtypen Porträtt väljer du mallen som heter Toppbild för porträttsida.

6. Bilden får en streckad markering. Dra i hörnet på markeringen för att beskära bilden i önskad storlek. Markeringen går att flytta med hjälp av dra den med markören. I samma ruta kan du se hur bilden kommer att se ut.

7. När du är nöjd med beskärningen klickar du på Infoga bilden.

Valen Visa rubrik på bild, Inventera rubrik, Tona bild används om bilden tillåter text på bild, beroende på motiv t.ex., samt att det tillför sidan innehåll. Om inte, används vanlig rubrik på sidan. Text på bild ska undvikas i det längsta då tillgängligheten kan bli sämre om bild och text inte passar ihop samt att kontrasterna inte blir tillräckligt stora.
Om du är osäker på bildval i kombination med ovanstående val och inställningar är du välkommen att kontakta Kommunikationsenheten via Servicedesk.

Lägga till bild i puff i Episerver

 1. Klicka på ikonen för Mediaflow i puffblocket eller fliken Puffinnehåll på en sida. Ett fönster med Mediaflow öppnas, där du kan söka efter den bild du vill ha.
 2. Markera den bild du vill ha för att se bilden och läsa bildrättigheter (Medgivande från fotograf och Notering nyttjanderätt).
 3. Välj sedan Använd bild för att kunna ge bilden rätt storlek.
 4. I menyn Bildstorlek väljer du Standard 16:9 (måtten är 1280×720) .
 5. Bilden får en streckad markering. Dra i hörnet på markeringen för att beskära bilden i önskad storlek. Markeringen går att flytta med hjälp av dra den med markören. I samma ruta kan du se hur bilden kommer att se ut.
 6. När du är nöjd med beskärningen klickar du på Infoga bilden.

Lägga till bild i brödtext i Episerver

 • Gå till önskad sida och placera markören i brödtextfältet där du vill lägga in bilden.
 • Klicka på ikonen för Mediaflow.
  skärmdump
  Ett Mediabankfönster visas, där du kan söka efter den bild du vill ha eller klicka dig fram i mapparna Webbilder och Mediabanken.
  skärmdump
  Skärmdump
 • Markera den bild du vill ha.
 • Klicka på  fliken rättigheter för att ta reda på om du får använda bilden.
  SkärmdumpSkärmdump
 • Välj därefter Använd denna bild, för att beskära bilden enligt rätt mall.
 • Välj mallen Standard 16:9 i drop down-menyn Bildstorlek. Om det är en personbild som inte går att beskära till 16:9 kan du även välja Porträttbild Kvadratisk vä/hö.
 • Bilden får en markering. Dra i hörnet på markeringen för att beskära bilden.
 • När du är nöjd med beskärningen och eventuell Alternativtext (bildtext) klickar du på Infoga bilden.
 • Fyll i de fält som inte är ifyllda i Bildinställningar. De fält som redan är ifyllda har fyllts i med information från Mediaflow, och följer med även till den sida du lägger in bilden på. Du kan ändra bildtexten eller lägga till fotograf när bilden är inlagd på sidan.
  Skärmdump
  Skärmdump
  – Bildplacering väljer du efter att bilden är inlagd på sidan. Markera bilden och välj Format i editorn. Välj om bilden ska vara i Porträttbild kvadratisk vänster eller höger genom att välja Bildplacering. Om du beskurit bilden i mallen Standard 16:9 behöver du inte välja något format men om du beskurit bilden i mallen Porträttbild kvadratisk vä/hö väljer du Porträttbild kvadratisk vänster eller höger som Visningsformat.
  Skärmdump

Skapa en puff till sida i Episerver

 1. Gå till fliken Puffinnehåll på den sida som du vill puffa för.
  Skärmdump
 2. Fyll i de olika fälten:
  • Puffrubrik Den rubrik som ska synas i den färdiga puffen. Oftast är det samma som sidans namn.
  • Puffbild Den bild som ska synas i den färdiga puffen. Bilden ska vara beskuren i 16:9.
  • Pufftext Den text som ska visas i den färdiga puffen. Texten får vara max 110 tecken och bör tydligt visa vilken information man hittar om man klickar på puffen.
 3. Publicera.