Inlägg av Elin Sköld

Dela filer från ett team till ett annat

Länka in en fil som en flik Gå till det team och kanal som har filer du vill dela till personer utanför teamet  Välj fliken Filer och Öppna i SharePoint I SharePoint letar du upp den mapp/fil du vill dela och klicka på tre prickar och väljer Kopiera länk  Nu kan du kontrollera/ändra behörigheten på filen. […]

Ställ in dina aviseringar i Teams

När du vill justera och ställa in dina inställningar för aviseringar i Microsoft Teams finns två alternativ; för hela applikationen och för vardera kanal. Ställ in aviseringar för Teams-applikationen Klicka på ”tre prickar” uppe i högra hörnet inne i  Teams och välj Inställningar. Välj sedan fliken Meddelanden och aktivitet och ställ in under de olika […]

Instruktioner för digitala disputationer

Instruktioner digitala disputationer Instruktionen gäller för lokalerna Triple Helix och Aula Biologica. Förberedelser inför den digitala disputationen Utse en moderator Se till att det finns en person på plats under disputationen som kan moderera och administrera mötet i det verktyg som du väljer. Moderatorn är ett stöd för dig för att allt ska fungera smidigt […]

Tips för bra samarbete i Teams 

Innan ni börjar samarbeta i Teams kan det vara bra att tänka igenom ett par saker. Skapa grundläggande struktur Vad är huvudsyftet med teamet?  Vad ska teamet heta? – Sätt ett tydligt namn som är tydligt för alla medlemmar och anknyter till syftet. Vad har ni för behov i gruppen?  Vilka kanaler vill ni ha, […]

Bjuda in medlem till ett team eller en kanal i Teams

Denna manual beskriver hur du bjuder in medlemmar till ett team, både interna och externa personer. Samt hur du som extern ansluter till ett team du blivit inbjuden till från en extern miljö. Observera att det går att bjuda in interna och externa medlemmar samtidigt.  Bjuda in en intern medlem Gå till teamet som medlemmen […]

Skapa en kanal i Teams

Gå in i det team där du vill lägga till en kanal. Välj de tre prickarna till höger om teamets namn och välj sedan Lägg till kanal Välj ett kanalnamn och beskriv din kanal. Namnet på kanalen ska beskriva vad samarbetet handlar om. Undvik förkortningar och allmängiltiga namn. Välj också om kanalen ska vara tillgänglig för […]

Skapa ett team i Teams

Öppna Teams. Du hittar Teams som en app i din dator alternativt genom att logga in i Microsoft 365 i din webbläsare. Du loggar in med ditt Umu-id.  Logga in i Microsoft 365 I menyn till vänster väljer du fliken ”Team” > Klicka på ”plusset” högst upp bredvid ”Team” > Skapa team.  Det finns fyra olika typer […]