Inlägg av Magdalena Munther

Ladda upp dokument i Episerver

Innan du laddar upp dokument I de allra flesta fall är det bättre att ha innehåll på webbsidor än i dokument på webben, då de påverkar både sökbarhet och tillgänglighet. Det finns information på Aurora om digital tillgänglighet och tillgängliga dokument. Innan du laddar upp dokument: Lägg innehållet på en webbsida om möjligt. Om det […]

Ta bort block i Episerver

Ta bort block från sida Blocket ligger i en blockyta Öppna navigeringsfönstret genom att klicka på struktursymbolen och i det övre vänstra hörnet. Nåla fast navigeringsfönstret. Gå till sidan där blocket finns Klicka i blockets övre högra hörn och välj Ta bort. Blocket försvinner då från sidan men finns kvar i blockmappen i resursbiblioteket. Blocket […]

Redigera block i Episerver

Det finns två olika sätt att redigera skapade block. Redigera block via resursbiblioteket Klicka på mappikonen för Resursfönstret i övre högra hörnet. Markera fliken Block. Nåla fast resursfönstret. Leta reda på blocket i mappstrukturen. Klicka på de tre små ränderna längst till höger på den markerade ytan vid blockets namn. Välj Redigera. Gör dina önskade […]

Skapa och sortera block i Episerver

Klicka på mappsymbolen för Resursfönstret i övre högra hörnet. Markera fliken Block. Nåla fast resursfönstret. Gå till den mapp där du vill att blocket ska ligga. Markera den mapp där du vill att blocket ska ligga. Klicka längst ut till höger på de tre strecken och välj Nytt block. Döp blocket och välj den blocktyp […]

Publicera sida i Episerver

För att kunna publicera en sida behöver fälten Sidansvarig webbredaktör och Informationsägare vara ifyllda. Sidansvarig webbredaktör är den person som är utbildad webbredaktör i Episerver och informationsägaren kan vara vem som helst i organisationen. De två fälten hittar du under fliken Taggar. När en sida har opublicerade ändringar syns det i övre högra hörnet. Klicka […]

Lägg till block på sida i Episerver

Klicka på struktursymbolen i det övre vänstra hörnet. Nåla fast navigeringsfönstret. Gå till den sida där du vill lägga till blocket. Öppna resursfönstret genom att klicka på mappsymbolen i det övre högra hörnet. Nåla fast resursfönstret. Leta reda på den mapp där blocket ligger. Vänsterklicka på det önskade blocket och håll knappen nedtryckt hela tiden. […]

Skapa en puff till sida i Episerver

Gå till ingången Puffinnehåll på den sida du vill göra en puff till. Fyll i de olika fälten: Puffrubrik – Den rubrik som ska synas i den färdiga puffen. Puffbild – Den bild som ska synas i den färdiga puffen. Bilden ska vara beskuren i 16:9. Pufftext – Den text som ska visas i den […]

Skapa ny standardsida i Episerver

Klicka på struktursymbolen i det övre vänstra hörnet. Nåla fast navigeringsfönstret. Gå till den sida du vill skapa en ny sida under (föräldersidan) Lägg till en ny undersida genom att klicka längst ut till höger i strukturträdet på föräldersidan, och välj Ny sida. Ge sidan ett namn. Välj sidtypen Standardsida. Sidan är skapad och sparad, […]