Inlägg av Magdalena Munther

Skapa intern länk

Interna länkar, länkar till sidor som också är Episerver-sidor, kan skapas på tre olika sätt. Tänk på att vi följer webbriktlinjerna som säger att alla länkar ska öppnas i samma fönster. Det beror på att man vill att bakåtknappen alltid ska fungera. Intern länk genom att dra sida till puffyta Öppna navigeringsfönstret med struktursymbolen. Nåla […]

Visa kalenderhändelser i Episerver

Skapa ett nytt block, fyll i namn och välj blocket Kalenderlista. Ställ in filtreringen. Blocket skapar en lista med kalenderevent beroende på hur du ställer in filtreringen (läs längre ner på sidan om hur filtreringen fungerar): Start- och slutdatum Lämna dessa tomma om blocket ska visa kommande evenemang från och med dagens datum och framåt. […]

Översätta sida till engelska i Episerver

För att språkväxlingen ska fungera behöver den svenska och den engelska versionen av en sida kopplas ihop. Det kallas i Episerver att man översätter sidan, vilket dock inte innebär att innehållet automatiskt blir översatt. Det måste skapas manuellt. Gå till fliken Webbplatser ovanför sidstrukturen. Välj English. Klicka på Sidor Markera den sida du vill översätta, […]

Filmblock i Episerver

Skapa ett filmblock på önskad plats antingen på sidan eller i resursbiblioteket. Fyll i obligatorisk information: Rubrik Beskrivning Klicka  på länken ”(Klicka här för att ange film)” film som återfinns på Mediaflow. När du väljer att infoga film är det viktigt att du kryssar i alternativet ”starta uppspelningen direkt när sidan visas”. Om du inte […]

Lägga till bild i puff i Episerver

Klicka på ikonen för Mediaflow i puffblocket eller fliken Puffinnehåll på en sida. Ett fönster med Mediaflow öppnas, där du kan söka efter den bild du vill ha. Markera den bild du vill ha för att se bilden och läsa bildrättigheter (Medgivande från fotograf och Notering nyttjanderätt). Välj sedan Använd bild för att kunna ge […]

Lägga till bild i brödtext i Episerver

Gå till önskad sida och placera markören i brödtextfältet där du vill lägga in bilden. Klicka på ikonen för Mediaflow. Ett Mediabankfönster visas, där du kan söka efter den bild du vill ha eller klicka dig fram i mapparna Webbilder och Mediabanken. Markera den bild du vill ha. Klicka på  fliken rättigheter för att ta […]

Skapa dokumentlänk i Episerver

Du kan skapa en länk till ett dokument på två sätt, antingen genom en textlänk eller med ett puffblock. Först behöver du ha laddat upp dokumentet i Episerver. Vi följer webbriktlinjerna som säger att alla länkar ska öppnas i samma fönster. Det beror på att man vill att bakåtknappen i webbläsaren alltid ska fungera. Textlänk […]

Avpublicera och återpublicera i Episerver

Avpublicera Klicka på struktursymbolen i det övre vänstra hörnet. Nåla fast navigeringsfönstret. Gå in på sidan i sidstrukturträdet. Välj knappen Verktyg, som du hittar till i övre delen av sidan, till höger. Välj Hantera utgångsdatum och arkivering. Välj ett datum och tidpunkt i dropdownmenyn, eller Nu för omedelbar avpublicering. Klicka på Spara. I trädstrukturen syns […]

Ladda upp dokument i Episerver

Innan du laddar upp dokument I de allra flesta fall är det bättre att ha innehåll på webbsidor än i dokument på webben, då de påverkar både sökbarhet och tillgänglighet. Det finns information på Aurora om digital tillgänglighet och tillgängliga dokument. Innan du laddar upp dokument: Lägg innehållet på en webbsida om möjligt. Om det […]